Przegląd Twórczości Szkoły połączony z Dniem Matki

Czytaj więcej ...

Zaproszenie

Rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” z książkami naszych marzeń.

Rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” z książkami naszych marzeń to pierwsze spotkanie uczniów naszej szkoły ( klasa V c) z uczniami SP 9 z Ostrowa Wlkp. ( SKKT sekcja rowerowa). Uczniowie z ostrowskiej „9” razem z opiekunami (paniami: Katarzyną Wojtysiak i Renatą Sikorą) przejechali rowerami trasę Ostrów – Raszków, podziwiając po drodze naszą gminę. Spotkanie uczestników rajdu odbyło się przy raszkowskim zalewie. Uczniowie klasy Vc spisali się w roli gospodarza: zaprosili swoich kolegów do wspólnej zabawy na placu zabaw, rozegrania meczu na boisku Orlik i przejażdżki rowerami w skateparku. Nauczyciel historii w naszej szkole, pani Mariola Janiak opowiedziała wszystkim zebranym o historii powstania „żabiego stawu” i profesorze Leszku Bergerze. W czasie spotkania znalazła się też „chwila dla książki” – wszyscy uczniowie i opiekunowie przez chwilę czytali zabrane ze sobą na rajd książki. Czytaj więcej ...

Dziennik elektroniczny

Zaloguj

Uwaga! Nabór do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krotoszynie

XIV Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów z klas IV – VI

19 maja 2016 roku odbył się w naszej szkole XIV Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów z klas IV – VI. Do konkursu przystąpiły dzieci ze szkół podstawowych gminy Raszków: SP Bieganin, SP Janków Zaleśny, ZS Koryta, SP Ligota,  SP Radłów, SP Raszków. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 8 zadań zamkniętych oraz 2 zadań otwartych. Mieli na to 45 minut. Czytaj więcej ...

Konkurs Recytatorski „Przyroda w wierszach Jana Brzechwy”

Dnia 17 maja 2016 r. w Raszkowskiej Bibliotece Publicznej im. A. Mickiewicza odbył się Konkurs Recytatorski „Przyroda w wierszach Jana Brzechwy”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych. Uczniowie zaprezentowali się w dwóch kategoriach: klasy I-III i IV-VI. Do konkursu przystąpiło 25 uczniów z 7 szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Raszków (Grudzielec, Janków Zaleśny, Koryta, Korytnica, Ligota, Radłów, Raszków). Oceny recytacji dokonało Jury w składzie: Stanisław Droszcz, Urszula Mróz oraz Hanna Olejnik. Czytaj więcej ...

Zaproszenie na warsztaty dla rodziców

IX Powiatowy Konkurs Matematyczny – II etap

10 maja 2016 roku odbył się finał Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych w Zespole Szkół im. Orła Białego w Korytach .Mottem tegorocznego konkursu były słowa matematyka Witolda Pogorzelskiego: „Matematyka jest melodią myśli”. Był to drugi etap konkursu, w którym wzięło udział 31 uczniów z powiatu ostrowskiego. Uczniowie rozwiązywali test zawierający 15 zadań, w tym 10 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych. Z naszej szkoły do II etapu Powiatowego Konkursu Matematycznego zakwalifikowała się uczennica klasy VI b – Aleksandra Pluta.Ola napisała bardzo dobrze test konkursowy otrzymując 18 punktów na 25 możliwych i zdobyła 8 miejsce w finale IX Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych.

Czytaj więcej ...

Spektakl pt. W drodze na Olimp

10 maja uczniowie  kl. IV – VI w  Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie obejrzeli spektakl pt. W drodze na Olimp. Przedstawienie oparte było na mitach, legendach i wierzeniach starożytnych Greków. W inscenizacji wykorzystano mity o: Stworzeniu świata, Posejdonie, Hadesie, królu Syzyfie, pomysłowym Dedalu i jego synu Ikarze, dzielnym Prometeuszu, podstępnej Pandorze, bożku miłości –Erosie, cudownej nici Ariadny, silnym Heraklesie. Czytaj więcej ...

Harmonogram zebrań z rodzicami

Środa 11.05.2016 r.
godz.16.30 kl.VI
godz. 17.30 kl. V
godz. 18.00 kl. IV

Czwartek 12.05.2016 r.
godz. 16.30 kl. III
godz. 17.30 kl. II
godz. 18.00 kl. I

Konkurs recytatorski

… Przez odpowiednią literaturę dla dzieci
kształtuje się smak przyszłego czytelnika, któremu
toruje się drogę do wielkiej poezji, do literatury klasycznej…
Jan Brzechwa

Z okazji Tygodnia bibliotek szkolnych, w bibliotece szkolnej właśnie zorganizowano konkurs recytatorski w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI, którego tematem były wiersze Jana Brzechwy „czarodzieja słowa i poety dziecięcej radości”.
Popularność wierszy wśród kilku już pokoleń czytelników jest niezwykła. Nasi uczniowie, ich rodzice, dziadkowie i oczywiście nauczyciele wiedzą, że nad rzeczką, opodal krzaczka, mieszkała Kaczka Dziwaczka, że na tapczanie siedział leń, a w kącie stała Samochwała i że to wszystko, to są rzeczy niesłychane… Czytaj więcej ...

„Witaj Majowa Jutrzenko”

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
W 1791 roku Sejm uchwalił pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Napisana została m.in. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugo Kołłątaja, Ignacego Potockiego w nowoczesnym duchu oświeceniowym.

29 kwietnia 2016r. klasa 3 a z wychowawczynią panią Justyną Sikorską przygotowała dla całej społeczności szkolnej uroczysty apel poświęcony historycznemu wydarzeniu, uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Ze względu na wagę wydarzenia w spotkaniu uczestniczył poczet sztandarowy a wszyscy zebrani odśpiewali hymn państwowy. Cała społeczność uczniowska z uwagą i w skupieniu wysłuchała tej niecodziennej lekcji, były wiersze i pieśni patriotyczne, uczniowie przebrani w stroje z epoki, taniec „Polonez” w wykonaniu uczniów klasy Va oraz prezentacje multimedialne o konstytucji i symbolach narodowych. Czytaj więcej ...

Nadanie imienia szkole w Radłowie

27 kwietnia pani dyrektor szkoły Alicja Duczmal oraz poczet sztandarowy uczestniczyli w uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Radłowie imienia świętego Jana Pawła II, wręczenia i poświęcenia sztandaru. Pani Justyna Żurkiewicz odczytała życzenia  skierowane do radłowskiej społeczności szkolnej. Życzenia umieszczone zostały w kartce okolicznościowej zaprojektowanej i wykonanej przez nauczycielkę naszej szkoły panią Alinę Stefańską. Czytaj więcej ...

Zajęcia terenowe w raszkowskim parku

92 uczniów pięciu klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie poznawało w raszkowskim parku różne gatunki lub rodzaje drzew oraz gatunki ptaków .

Zajęcia rozpoczęły się już przy szkole, gdzie rosną różne gatunki drzew, a także po drodze, m.in. w alei kasztanowców i jesionów. Pierwszoklasiści po raz pierwszy bawili się w „przyrodniczych detektywów”, ucząc się rozpoznawać poszczególne rodzaje lub gatunki drzew po ich pokroju, kształcie i kolorze kory, liściach i owocach (zeszłoroczne kasztany). W ten sposób, z pomocą prowadzącego zajęcia – pana Pawła T. Dolaty, wykryte i oznaczone zostały: brzozy, robinie akacjowe, graby, jesiony, kasztanowce, klony, wierzby, lipy, topola. Najwięcej radości sprawiało dzieciom rozpoznawanie poszczególnych drzew z zamkniętymi oczami i dotykiem dłoni.
Uczniowie nie tylko zajmowali się drzewami, na stawie w parku obserwowali kaczki krzyżówki, u których niektórzy już umieli odróżnić płeć kolorowych samców od brązowych samic, a pozostali się tego nauczyli. Ostatnia grupa młodych obserwatorów przyrody znalazła wysiadującą zapewne jajka kaczkę krzyżówki w bardzo nietypowym miejscu – na podstawie przygotowanej dla bociana białego na potężnej topoli, największym drzewie w parku. Czytaj więcej ...

GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY „MISTRZ RACHUNKÓW” W BIEGANINIE

Konkurs matematyczny „Mistrz Rachunków” odbył się  26.IV.2016r. w BieganinieUczestniczyło w nim 18 uczniów ze szkół gminy Raszków: SP Bieganin, SP Ligota, ZS Koryta, SP Raszków, SP Radłów, SP Janków Zaleśny.Uczniowie zmagali się z działaniami na liczbach naturalnych w pamięci lub pisemnie oraz musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością kolejności działań. O wygranej decydowała poprawność wykonywanych działań oraz czas. Czytaj więcej ...

Gminny Turniej BRD

Organizatorem konkursu o bezpieczeństwie w ruchu drogowym było Gimnazjum w Raszkowie. W zawodach wzięły udział drużyny ze szkół: SP Raszków, SP Radłów, SP Janków Zaleśny, SP Ligota, SP Koryta, SP Bieganin, Gimnazjum w Raszkowie i Gimnazjum w Korytach. Celem turnieju jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego i zasad poruszania się po drogach, umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, popularyzowanie roweru jako środka transportu.
Podczas turnieju uczniowie rozwiązywali testy teoretyczne, wykonywali zadania praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jazdy rowerem po torze sprawnościowym i miasteczku ruchu drogowego. Czytaj więcej ...

Szkolny Konkurs Matematyczny klas III

22 kwietnia odbył się finał Szkolnego konkursu Matematycznego, do którego przystąpiło 12 uczestników z klas trzecich. Uczniowie rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności, sprawdzające wiadomości i umiejętności nabyte w pierwszym etapie edukacji. Konkurs przygotowały panie : J. Sikorska, B. Zagórska, P. Kulińska. Czytaj więcej ...

Dzień Ziemi

Dnia 22 kwietnia w Szkole Podstawowej im. A Fiedlera zorganizowano uroczysty Dzień Ziemi.  Po raz pierwszy obchodzono go w USA w 1970 roku. W ten sposób ludzie chcieli wyrazić swój protest przeciwko dalszej degradacji naszego środowiska. Od tej chwili upłynęło 46 lat, a nasza planeta coraz bardziej niszczeje. Ziemia byłaby oazą piękna i spokoju, gdyby nie my ludzie. Śmiecimy, dymimy, niszczymy zieleń, zatruwamy wodę, nie pozwalając żyć zwierzętom i sobie. Właśnie na te problemy związane z ochrona środowiska próbowały zwrócić uwagę dzieci w swym przedstawieniu zatytułowanym „Sąd nad człowiekiem”. Czytaj więcej ...

KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

21.04. 2016r. odbył się etap szkolny konkursu językowego. Uczniowie zmagali się z testem sprawdzającym umiejętność czytania ze zrozumieniem. Musieli wykazać się znajomością związków frazeologicznych, zasad ortograficznych oraz sprawnością logicznego myślenia i kojarzenia faktów. Odpowiadali na pytania dotyczące szeroko pojętej wiedzy językowej. Rozwiązywali zagadki językowe, rebusy i diagramy.
W etapie szkolnym wzięło udział 15 uczniów. Czytaj więcej ...

Informacja dla Rodziców

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im.Arkadego Fiedlera w Raszkowie informuje, że zgodnie z ustaloną organizacją roku szkolnego, dzień 20 kwietnia 2016r. (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu szkoła zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze.

LITERNICTWO – nietypowa lekcja plastyki w kl.2d

Dnia 19 kwietnia uczniowie klasy 2d wraz z wychowawczynią panią Anną Jackowską odwiedzili pracownię plastyczną pani Moniki Karniej- mamy naszej uczennicy. Celem spotkania było zapoznanie dzieci ze sztuką użytkową, gdyż liternictwo jest jednym z działów grafiki użytkowej dotyczący projektowania liter oraz ich wykonywania. Często termin liternictwo wymiennie używane jest z typografią. Czytaj więcej ...

„Naród bez pamięci przestaje istnieć…”

W piątek 15 kwietnia w godzinach popołudniowych w hali widowiskowo – sportowej odbyło się uroczyste przedstawienie z okazji upamiętnienia 1050 – lecia chrztu Polski. Widowisko zostało przygotowane przez społeczność Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie, Chór „Towarzystwa Śpiewu w Raszkowie” i Zespół Effascinato.

Pani dyrektor Alicja Duczmal powitała zaproszonych gości, a następnie zaprosiła wszystkich zebranych w odległe czasy średniowiecza. Na scenie pojawili się pierwsi aktorzy, dzieci, które chciały dowiedzieć się czegoś o czasach Mieszka I. Przewodnikiem dzieci był kronikarz, który w bardzo ciekawy i przystępny sposób przedstawił dawne dzieje dynastii wczesnopiastowskiej. W kolejnych scenach mogliśmy zobaczyć Mieszka I, jego wojów, księżniczkę Dobrawę ze swoimi damami dworu ,księcia czeskiego Bolesława i słowiański taniec „Noc Kupały”. Piękne stroje, nawiązujące do czasów średniowiecza, teatralna scenografia i rekwizyty wymownie współgrały z młodymi aktorami. Dopełnieniem przedstawienia były występy zespołu muzyki dawnej Effascinato i Chóru Towarzystwa Śpiewu w Raszkowie, który wykonał pieśni: Bogurodzica, Gaude Mater Polonia, Gdzie chrzest, Ojczyzną moją jest Bóg i Boże, coś Polskę. Inscenizacja słowno – muzyczna wzbogacona była o prezentację multimedialną, w której wykorzystano fragmenty filmu „Gniazdo”. Z czasów średniowiecza do współczesności przeniósł nas Adam Mielcarek , uczeń klasy 5c, recytując wiersz księdza kanonika Bolesława Nowaka „ Minęło 1050 lat”. Czytaj więcej ...

Zaproszenie na uroczystość z okazji obchodów 1050-lecia Chrztu Polski

Test Kompetencji Trzecioklasistów

Dnia 14.04.2016r. uczniowie klas III przystąpili do Ogólnopolskiego Testu Kompetencji z OPERONEM. Tegoroczny test nosił tytuł „Sposób na Wojtka”. Nadrzędnym jego celem było podsumowanie pierwszego etapu edukacji. Dostarczy on także nauczycielom i rodzicom informacje o pracy ucznia w zakresie wielu kompetencji, takich jak: pisanie, czytanie, wiedza o języku, sprawność rachunkowa oraz umiejętność rozwiązywania zadań matematycznych. Sprawdzian składał się z trzech części. Część z języka polskiego, części matematycznej oraz części przyrodniczej. Tegoroczny Test Kompetencji wszyscy uczniowie potraktowali bardzo poważnie, co z pewnością zaprocentuje wysokimi wynikami, które uczniom dają wiele zadowolenia. Czytaj więcej ...