„Czytam, bo lubię – czytamy polskie legendy”. Innowacja pedagogiczna w szkole.

Innowacja pedagogiczna „Czytam, bo lubię – czytamy polskie legendy” zapewnia dzieciom nie tylko poznanie treści legend, ale również poznanie tradycji i zwyczajów narodowych, poznanie historii kraju. Uczy współdziałania i pracy w grupie oraz motywuje uczniów do systematycznej i efektywnej nauki.
Innowacja zaadresowana jest do nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem u dzieci w młodszym wieku szkolnym zdolności literackich, historycznych, tradycji i zwyczajów. Zakres treści jest zgodny z podstawą programową i może być modyfikowany w obrębie scenariuszy.
Mamy nadzieję, że wdrażanie tej innowacji przy zastosowaniu ciekawych metod i technik wzbudzi u uczniów zainteresowanie i chęć do pogłębiania wiedzy oraz wyrobi nawyk czytania.
Dobra literatura jest nośnikiem pozytywnych wartości, umożliwia rozwiązywanie problemów, kształci umiejętność myślenia, wypowiadania się, uwrażliwia na prawdę i piękno. Umiejętnie dobrana książka ma szansę wzmocnić w młodym człowieku to, co najlepsze, stać się ważnym elementem samorozwoju. Biblioteka szkolna jest miejscem, gdzie w szczególny sposób można realizować cele, nie tylko opiekuńcze, ale także dydaktyczne i wychowawcze. Do biblioteki można przyjść nie tylko po to, by wypożyczyć potrzebną nam lekturę, jest to miejsce gdzie można wypocząć, sięgnąć po ciekawą książkę, album czy skorzystać z wydawnictw informacyjnych. Legenda czytana na głos będzie kojarzyła się z ciepłem domu, a o taki wizerunek biblioteki również nam chodzi. Jest to szczególnie ważne zadanie dla szkoły w bieżącym roku szkolnym, ponieważ jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki państwa jest upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Innowację w naszej szkole dla uczniów klas I-III prowadzą nauczyciele: Katarzyna Zaworska i Anna Frąszczak.

 

Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip