Archiwum dla Kwiecień 2016

„Witaj Majowa Jutrzenko”

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
W 1791 roku Sejm uchwalił pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Napisana została m.in. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugo Kołłątaja, Ignacego Potockiego w nowoczesnym duchu oświeceniowym.

29 kwietnia 2016r. klasa 3 a z wychowawczynią panią Justyną Sikorską przygotowała dla całej społeczności szkolnej uroczysty apel poświęcony historycznemu wydarzeniu, uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Ze względu na wagę wydarzenia w spotkaniu uczestniczył poczet sztandarowy a wszyscy zebrani odśpiewali hymn państwowy. Cała społeczność uczniowska z uwagą i w skupieniu wysłuchała tej niecodziennej lekcji, były wiersze i pieśni patriotyczne, uczniowie przebrani w stroje z epoki, taniec „Polonez” w wykonaniu uczniów klasy Va oraz prezentacje multimedialne o konstytucji i symbolach narodowych. Czytaj więcej ...

Nadanie imienia szkole w Radłowie

27 kwietnia pani dyrektor szkoły Alicja Duczmal oraz poczet sztandarowy uczestniczyli w uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Radłowie imienia świętego Jana Pawła II, wręczenia i poświęcenia sztandaru. Pani Justyna Żurkiewicz odczytała życzenia  skierowane do radłowskiej społeczności szkolnej. Życzenia umieszczone zostały w kartce okolicznościowej zaprojektowanej i wykonanej przez nauczycielkę naszej szkoły panią Alinę Stefańską. Czytaj więcej ...

Zajęcia terenowe w raszkowskim parku

92 uczniów pięciu klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie poznawało w raszkowskim parku różne gatunki lub rodzaje drzew oraz gatunki ptaków .

Zajęcia rozpoczęły się już przy szkole, gdzie rosną różne gatunki drzew, a także po drodze, m.in. w alei kasztanowców i jesionów. Pierwszoklasiści po raz pierwszy bawili się w „przyrodniczych detektywów”, ucząc się rozpoznawać poszczególne rodzaje lub gatunki drzew po ich pokroju, kształcie i kolorze kory, liściach i owocach (zeszłoroczne kasztany). W ten sposób, z pomocą prowadzącego zajęcia – pana Pawła T. Dolaty, wykryte i oznaczone zostały: brzozy, robinie akacjowe, graby, jesiony, kasztanowce, klony, wierzby, lipy, topola. Najwięcej radości sprawiało dzieciom rozpoznawanie poszczególnych drzew z zamkniętymi oczami i dotykiem dłoni.
Uczniowie nie tylko zajmowali się drzewami, na stawie w parku obserwowali kaczki krzyżówki, u których niektórzy już umieli odróżnić płeć kolorowych samców od brązowych samic, a pozostali się tego nauczyli. Ostatnia grupa młodych obserwatorów przyrody znalazła wysiadującą zapewne jajka kaczkę krzyżówki w bardzo nietypowym miejscu – na podstawie przygotowanej dla bociana białego na potężnej topoli, największym drzewie w parku. Czytaj więcej ...

GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY „MISTRZ RACHUNKÓW” W BIEGANINIE

Konkurs matematyczny „Mistrz Rachunków” odbył się  26.IV.2016r. w BieganinieUczestniczyło w nim 18 uczniów ze szkół gminy Raszków: SP Bieganin, SP Ligota, ZS Koryta, SP Raszków, SP Radłów, SP Janków Zaleśny.Uczniowie zmagali się z działaniami na liczbach naturalnych w pamięci lub pisemnie oraz musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością kolejności działań. O wygranej decydowała poprawność wykonywanych działań oraz czas. Czytaj więcej ...

Gminny Turniej BRD

Organizatorem konkursu o bezpieczeństwie w ruchu drogowym było Gimnazjum w Raszkowie. W zawodach wzięły udział drużyny ze szkół: SP Raszków, SP Radłów, SP Janków Zaleśny, SP Ligota, SP Koryta, SP Bieganin, Gimnazjum w Raszkowie i Gimnazjum w Korytach. Celem turnieju jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego i zasad poruszania się po drogach, umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, popularyzowanie roweru jako środka transportu.
Podczas turnieju uczniowie rozwiązywali testy teoretyczne, wykonywali zadania praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jazdy rowerem po torze sprawnościowym i miasteczku ruchu drogowego. Czytaj więcej ...

Szkolny Konkurs Matematyczny klas III

22 kwietnia odbył się finał Szkolnego konkursu Matematycznego, do którego przystąpiło 12 uczestników z klas trzecich. Uczniowie rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności, sprawdzające wiadomości i umiejętności nabyte w pierwszym etapie edukacji. Konkurs przygotowały panie : J. Sikorska, B. Zagórska, P. Kulińska. Czytaj więcej ...

Dzień Ziemi

Dnia 22 kwietnia w Szkole Podstawowej im. A Fiedlera zorganizowano uroczysty Dzień Ziemi.  Po raz pierwszy obchodzono go w USA w 1970 roku. W ten sposób ludzie chcieli wyrazić swój protest przeciwko dalszej degradacji naszego środowiska. Od tej chwili upłynęło 46 lat, a nasza planeta coraz bardziej niszczeje. Ziemia byłaby oazą piękna i spokoju, gdyby nie my ludzie. Śmiecimy, dymimy, niszczymy zieleń, zatruwamy wodę, nie pozwalając żyć zwierzętom i sobie. Właśnie na te problemy związane z ochrona środowiska próbowały zwrócić uwagę dzieci w swym przedstawieniu zatytułowanym „Sąd nad człowiekiem”. Czytaj więcej ...

KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

21.04. 2016r. odbył się etap szkolny konkursu językowego. Uczniowie zmagali się z testem sprawdzającym umiejętność czytania ze zrozumieniem. Musieli wykazać się znajomością związków frazeologicznych, zasad ortograficznych oraz sprawnością logicznego myślenia i kojarzenia faktów. Odpowiadali na pytania dotyczące szeroko pojętej wiedzy językowej. Rozwiązywali zagadki językowe, rebusy i diagramy.
W etapie szkolnym wzięło udział 15 uczniów. Czytaj więcej ...

Informacja dla Rodziców

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im.Arkadego Fiedlera w Raszkowie informuje, że zgodnie z ustaloną organizacją roku szkolnego, dzień 20 kwietnia 2016r. (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu szkoła zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze.

LITERNICTWO – nietypowa lekcja plastyki w kl.2d

Dnia 19 kwietnia uczniowie klasy 2d wraz z wychowawczynią panią Anną Jackowską odwiedzili pracownię plastyczną pani Moniki Karniej- mamy naszej uczennicy. Celem spotkania było zapoznanie dzieci ze sztuką użytkową, gdyż liternictwo jest jednym z działów grafiki użytkowej dotyczący projektowania liter oraz ich wykonywania. Często termin liternictwo wymiennie używane jest z typografią. Czytaj więcej ...

„Naród bez pamięci przestaje istnieć…”

W piątek 15 kwietnia w godzinach popołudniowych w hali widowiskowo – sportowej odbyło się uroczyste przedstawienie z okazji upamiętnienia 1050 – lecia chrztu Polski. Widowisko zostało przygotowane przez społeczność Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie, Chór „Towarzystwa Śpiewu w Raszkowie” i Zespół Effascinato.

Pani dyrektor Alicja Duczmal powitała zaproszonych gości, a następnie zaprosiła wszystkich zebranych w odległe czasy średniowiecza. Na scenie pojawili się pierwsi aktorzy, dzieci, które chciały dowiedzieć się czegoś o czasach Mieszka I. Przewodnikiem dzieci był kronikarz, który w bardzo ciekawy i przystępny sposób przedstawił dawne dzieje dynastii wczesnopiastowskiej. W kolejnych scenach mogliśmy zobaczyć Mieszka I, jego wojów, księżniczkę Dobrawę ze swoimi damami dworu ,księcia czeskiego Bolesława i słowiański taniec „Noc Kupały”. Piękne stroje, nawiązujące do czasów średniowiecza, teatralna scenografia i rekwizyty wymownie współgrały z młodymi aktorami. Dopełnieniem przedstawienia były występy zespołu muzyki dawnej Effascinato i Chóru Towarzystwa Śpiewu w Raszkowie, który wykonał pieśni: Bogurodzica, Gaude Mater Polonia, Gdzie chrzest, Ojczyzną moją jest Bóg i Boże, coś Polskę. Inscenizacja słowno – muzyczna wzbogacona była o prezentację multimedialną, w której wykorzystano fragmenty filmu „Gniazdo”. Z czasów średniowiecza do współczesności przeniósł nas Adam Mielcarek , uczeń klasy 5c, recytując wiersz księdza kanonika Bolesława Nowaka „ Minęło 1050 lat”. Czytaj więcej ...

Zaproszenie na uroczystość z okazji obchodów 1050-lecia Chrztu Polski

Test Kompetencji Trzecioklasistów

Dnia 14.04.2016r. uczniowie klas III przystąpili do Ogólnopolskiego Testu Kompetencji z OPERONEM. Tegoroczny test nosił tytuł „Sposób na Wojtka”. Nadrzędnym jego celem było podsumowanie pierwszego etapu edukacji. Dostarczy on także nauczycielom i rodzicom informacje o pracy ucznia w zakresie wielu kompetencji, takich jak: pisanie, czytanie, wiedza o języku, sprawność rachunkowa oraz umiejętność rozwiązywania zadań matematycznych. Sprawdzian składał się z trzech części. Część z języka polskiego, części matematycznej oraz części przyrodniczej. Tegoroczny Test Kompetencji wszyscy uczniowie potraktowali bardzo poważnie, co z pewnością zaprocentuje wysokimi wynikami, które uczniom dają wiele zadowolenia. Czytaj więcej ...

Dzień włoski

14.04.2016r. w naszej szkole odbył się dzień współpracy włoskiej. Dominik Kłopocki jako włoski gondolier zaprosił całą społeczność szkolną w podróż gondolą po Włoszech. Uczniowie z koła polonistycznego przypomnieli wiadomości geograficzne i historyczne dotyczące Italii oraz sylwetki wyjątkowych osób: Jana Pawła II, Leonarda da Vinci, Michała Anioła i królowej Bony. Odwiedziliśmy Wenecję, Watykan, Mediolan i San Remo. Chłopcy z klasy Ib w strojach piłkarskich udowodnili, że Włochy słyną z najlepszych klubów piłkarskich na świecie. Natomiast dziewczynki tanecznym krokiem, z parasolkami w rękach zachęcały do wizyty w salonach mody i zakupu niespotykanej kolekcji odzieży. Nie zabrakło również włoskich specjałów. Kucharz Bartolini opowiedział nam o smacznej i urozmaiconej kuchni włoskiej.
Wszyscy liczyliśmy po włosku i powtarzaliśmy znane zwroty. Zwiedzanie Italii oraz występy pierwszaków odbywały się przy dźwiękach wspaniałej włoskiej muzyki. Całość wzbogaciła prezentacja multimedialna. Jednak mimo wielu wrażeń artystycznych, wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na występ naszego gościa. W tym roku zaszczycił nas swoją obecnością pan Donato Berchicci- ostrowski restaurator. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu została nawiązana współpraca między Raszkowem i miastem Palata. Pan Donato swoją serdecznością i otwartością zbliżył nasze kultury. Spotkanie przybrało formę biesiady. Nasz gość zaśpiewał znane, włoskie przeboje. Podczas występu powiewały wstążeczki polskie i włoskie, wykonane przez uczniów klas I-III. Natomiast klasy IV – VI swoimi strojami w barwach naszego kraju i Włoch zaakcentowały jedność państw. Program artystyczny przygotowały panie: Iwona Bartczak, Anna Kląskała i Kalina Pera. O akompaniament i nagłośnienie zadbał pan Łukasz Naczke.

Czytaj więcej ...

Żeby zdrowym być…

7 kwietnia to Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Jest to jednocześnie Światowy Dzień Zdrowia, który co roku obchodzony jest pod jakimś hasłem przewodnim proponowanym przez WHO (ang. World Health Organization). Światowa Organizacja Zdrowia działa w ramach ONZ i zajmuje się ochroną zdrowia. W tym roku WHO promuje wiedzę na temat cukrzycy.

W naszej szkole 11 kwietnia w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia odbył się apel mający na celu promocje zdrowego odżywiania się, zdrowego stylu życia, który prezentowała klasa 1a. Apel o tematyce prozdrowotnej przeplatany był skocznymi piosenkami oraz cennymi wskazówkami na temat choroby cukrzycy. Czytaj więcej ...

FINAŁ MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SIATKÓWCE DZIEWCZĄT

Po raz pierwszy w historii SP Raszków w naszej szkole odbył się Finał Mistrzostw Wielkopolski Szkół Podstawowych w siatkówce dziewcząt. Turniej rozegrano w hali widowisko-sportowej przy Szkole Podstawowej w Raszkowie.Wszystkich uczestników i kibiców przywitał burmistrz Gminy i Miasta Raszków p. Jacek Bartczak. Na otwarciu obecny był także wice burmistrz p. Piotr Rokicki. Otwarcia Finału dokonała dyrektor Szkoły Podstawowej w Raszkowie p. Alicja Duczmal. W atmosferę święta siatkarskiego jakim dla organizatorów i zawodniczek był finał wojewódzki wprowadziła uczennica SP Raszków Aleksandra Pluta, która pięknie odśpiewała hymn polskiej siatkówki czyli „Pieśń o mały rycerzu”. Siatkarkom zaprezentowały się także w swoim tańcu uczennice SP Raszków – finalistki Mistrzostw Wielkopolski w aerobiku grupowym.

 Organizatorami turnieju z ramienia SP Raszków byli Justyna i Adam Dutkowscy. Czytaj więcej ...

FINAŁ WOJEWÓDZKI W AEROBIKU GRUPOWYM

 Po raz pierwszy w historii SP Raszków drużyna naszej szkoły zakwalifikowała się do Finału Mistrzostw Wielkopolski Szkół Podstawowych w aerobiku grupowym. Zespół przygotowali Justyna i Adam Dutkowski we współpracy z panią Iloną Klimek. Finał odbył się w Poznaniu, w największej hali widowiskowo-sportowej „Arena”. Oprawa Mistrzostw była bardzo uroczysta. W turnieju wystartowało 61 zespołów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Poziom turnieju był bardzo wysoki. Wielkim sukcesem naszych dziewcząt był już sam awans do finału. Dziewczyny w debiucie wytańczyły 20 miejsce, poznały atmosferę takiego turnieju i przeżyły swoją pierwsza aerobikową przygodę. Czytaj więcej ...

Nowy Dyrektor Szkoły

Informuję, że od 30 marca 2016r. dyrektorem Szkoły Podstawowej  im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie jest pani mgr Alicja Duczmal.

Funkcję powierzono Jej 18 marca 2016r. po wygranym konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, który odbył się 23 lutego 2016r.

Pani Alicja Duczmal pracuje w naszej szkole od 1984r.- obecnie jako nauczyciel przyrody, wcześniej jako nauczyciel nauczania zintegrowanego.

Przez ostatnie 5 lat pełniła funkcję wicedyrektora szkoły.

Dyrektor Alicja Duczmal jest osobą kompetentną, otwartą na ludzi, wrażliwą na dobro dziecka, a przede wszystkim oddaną pracy, którą wykonuje.

Życzę Pani Dyrektor dużo zdrowia, siły oraz wielu życzliwych wokół siebie ludzi, którzy będą Ją wspierali i pomagali w zarządzaniu raszkowską podstawówką.

Aleksandra Krawczyk

były wieloletni dyrektor szkoły

Podziękowanie za współpracę

„Wielkość pracy zawodowej polegać może
 przede wszystkim na tym, że łączy ludzi”
A. de Saint Exupery

W związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie pragnę skierować podziękowania dla wszystkich instytucji, organizacji, firm, osób  prywatnych, przedsiębiorców za wieloletnią owocną współpracę przy realizacji zadań na rzecz rozwoju raszkowskiej szkoły. Cieszę się, że na swej zawodowej drodze miałam okazję spotkać ludzi, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem,kompetencjami wspierali mnie i pomagali w kierowaniu szkołą. Dziękuję za wszelkie przejawy życzliwości, zrozumienia oraz udzieloną pomoc finansową szkole.
Życzę Państwu, aby wspieranie działalności oświatowej było powodem  do osobistej satysfakcji.
Z wyrazami szacunku
Aleksandra Krawczyk

Staraj się zawsze być pożytecznym,

lecz nigdy – niezastąpionym”

(M. Ebner- Eschenbach)

 

Szanowni Rodzice, Przyjaciele Szkoły.

W dniu dzisiejszym kończę pracę na stanowisku dyrektora naszej szkoły. Był to okres ciekawy, przynoszący wiele zmian w polskiej oświacie i w naszej placówce. Serdecznie Państwu dziękuję za owocną współpracę, życzliwość oraz pomoc w realizowaniu różnych przedsięwzięć w szkole. Dzięki Waszej rodzicielskiej mądrości i woli współpracy ze szkołą udało nam się rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy związane z edukacją i wychowaniem naszych uczniów. Wasza pomoc i zaangażowanie były nieocenione w organizowaniu imprez szkolnych i środowiskowych. Dziękuję Wam za okazywaną szkole pomoc finansową. Współpraca z Państwem wzbogaciła mnie w nowe doświadczenia i dała wiele radości oraz zadowolenia. Szczególnie cieszę się, że udało mi się wspólnie z wszystkimi pracownikami stworzyć szkołę bezpieczną oraz przyjazną dla tych, którzy się w niej uczą, pracują i ją odwiedzają.

Życzę Państwu zadowolenia ze swoich dzieci, poczucia satysfakcji z wykonywanych zadań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i spełnienia marzeń.

Z wyrazami szacunku i sympatii

                                                                Aleksandra Krawczyk

(od 1978 r. nauczyciel matematyki,

                                                                                                  1986-1999 wicedyrektor

                                                                                                  1999- 2016 dyrektor)

 

 

 

Szkolne eliminacje do Gminnego Konkursu Matematycznego MISTRZ RACHUNKÓW

12 kwietnia 2016 r. odbyły się szkolne eliminacje do Gminnego Konkursu Matematycznego  MISTRZ RACHUNKÓW, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Bieganinie. W eliminacjach wzięło udział 22 uczniów z klas IV – VI, każdą klasę mogły reprezentować maksymalnie trzy osoby. Oprócz poprawności wykonywania działań liczył się także czas ich rozwiązania. Czytaj więcej ...

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

5 kwietnia 2016 roku 66 uczniów klas szóstych przystąpiło do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową. Sprawdzian składał się z dwóch części, w pierwszej części uczniowie zmierzyli się z zadaniami z języka polskiego i matematyki, na ich rozwiązanie uczniowie mieli 80 minut. Druga część sprawdzianu była krótsza, w czasie 45 minut została sprawdzona wiedza z języka obcego, w naszej szkole był to język angielski. Czytaj więcej ...

Drzwi Otwarte w Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie

W poniedziałek, 4 kwietnia, uczniowie klas szóstych wzięli udział w zajęciach przygotowanych przez starszych kolegów z raszkowskiego Gimnazjum, z okazji Drzwi Otwartych. Uczniowie uczestniczyli w pokazie chemicznym i lekcjach pokazowych z historii, języków obcych, ortograffiti. Mieli okazję porozmawiać z Dyrekcją i nauczycielami. Goście mogli również zobaczyć  teren wokół budynków , pracownie lekcyjne i salę gimnastyczną. Nasi uczniowie uznali, że spotkanie było ciekawe i  przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Przybyli również szóstoklasiści z  Bieganina, Szczur i Jankowa Zaleśnego. Czytaj więcej ...

5 kwietnia 2016 r. (wtorek)– sprawdzian szóstoklasisty

Część 1. – język polski, matematyka – godz. 9:00

Część 2 – język angielski – godz. 11:45

Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych Podstawa prawna: § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Szkoła w tym dniu organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dowozy odbędą się zgodnie z harmonogramem.

Uczniowie klas VI przychodzą w tym dniu do szkoły o godzinie 8.00

 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip