Archiwum dla Lipiec 2018

Autobiogram

Stanisław Droszcz – Urodziłem się 23 marca 1942r. w Raszkowie w pow. Ostrowskim w rodzinie rzemieślniczej. Ojciec mój Władysław Droszcz był kołodziejem, matka Agnieszka zd. Musiał zajmowała się gospodarstwem domowym i wychowaniem trojga dzieci. W 1947 r. zacząłem uczęszczać  do Publicznego Przedszkola w Raszkowie, od 1949r. do szkoły podstawowej, którą ukończyłem w 1956r. Od września tego roku stałem się uczniem I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp., do którego uczęszczała tylko młodzież męska. Maturę zdawałem w maju 1960r. z matematyki, historii, wiedzy o Polsce  i świecie współczesnym i języka rosyjskiego.  Nie zdawałem egzaminu ustnego z j. polskiego, ponieważ zostałem z niego zwolniony, otrzymując ocenę bdb z pracy pisemnej. W 1959r. zmarł mój ojciec, co spowodowało, że sytuacja materialna rodziny stała się bardzo trudna i uniemożliwiła mi wówczas rozpoczęcie studiów. W 1961r. parę miesięcy pracowałem jako nauczyciel j. rosyjskiego na zastępstwie w Szkole Podstawowej nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wolności. Praca ta bardzo mi się spodobała  i podjąłem ostateczną decyzję – zostanę nauczycielem. W czerwcu 1961 r. złożyłem wymagane dokumenty w Studium Nauczycielskim w Kaliszu i od września rozpocząłem studia na filologii polskiej, którą ukończyłem w 1963r., broniąc pracy dyplomowej na temat „Pieśni weselne i obrzędowe mojej okolicy i ich stylistyczno – językowe wartości”, napisanej pod kierunkiem mgr. Franciszka Ciesiółki. Na drugim roku dostałem „nakaz pracy” w szkołach pow. ostrowskiego. W sierpniu tegoż roku z Wydziału Oświaty otrzymałem skierowanie do pracy w Szkole Podstawowej nr.9 przy ul. Asnyka w Ostrowie Wlkp. Uczyłem w niej języka polskiego przez okres 11-lat tj. do 1974r.  Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymałem nagrodę Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego, nagrody Inspektora Oświaty oraz Brązowy Krzyż Zasługi (1974r.)

Od 1974-1975r. pełniłem funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganinie w gminie Raszków.  Po rocznym pobycie w tejże placówce Gminny Dyrektor Szkół przeniósł mnie na stanowisko Z-cy Dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Raszkowie, której podlegało 7 szkół filialnych. W 1976r. ówczesny Wicekurator Kaliski powołał mnie na stanowisko przewodniczącego zespołu samokształceniowego nauczycieli j. polskiego w naszej gminie, które pełniłem do przejścia na emeryturę. Z funkcji Z-cy dyr. Zbiorczej Szkoły Gminnej zrezygnowałem w 1981r. ponieważ rozpocząłem studia na filologii polskiej UAM w Poznaniu, które ukończyłem w 1983r.,zdając egzamin magisterski. Pracę magisterską pisałem w Zakładzie Dialektologii Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu pod kierunkiem doc.dr.hab. Henryka Nowaka na temat „Gwara wsi Kuźnia w gminie Chocz, w woj. kaliskim”.  Nadal pracowałem w SP w Raszkowie jako polonista. W latach 1985-1990 pełniłem funkcję Z-cy Inspektora Oświaty i Wychowania w Raszkowie. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej byłem nagrodzony: nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania – II stopnia, Kuratora Oświaty i Wychowania w Kaliszu, Inspektora Oświaty, dyrektora szkoły oraz dyplomami uznania. Otrzymałem także Złoty Krzyż Zasługi (1985r.)

Oprócz pracy zawodowej zawsze znalazłem czas na działalność na rzecz lokalnej społeczności. W latach 1994-1998 pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady  Gminy i Miasta w Raszkowie. Byłem członkiem Komitetu Organizacyjnego: 100-lecia Konsekracji Kościoła w Raszkowie (1989r.), 550-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu (1994r.), budowy Pomnika Przełomu Tysiącleci  (1999r.), 550-lecia powstania parafii raszkowskiej (2004r.). Obecnie jestem członkiem Komitetu Parafialnego oraz dokonuję korekty miesięcznika parafialnego „Odgłosy dzwonów”. Od 1998r. jestem na emeryturze. Przepracowałem w oświacie 35 lat.

Wraz z żoną Jolantą Droszcz zd. Jaworowicz z Koźmina Wlkp – też emerytowaną nauczycielką wolne chwile spędzam na pracy w ogródku, czytaniu dobrych książek, słuchaniu muzyki klasycznej oraz lekkiej, łatwej i przyjemnej. Mamy dwie córki: Magdalenę oraz Katarzynę.

 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip