Archiwum dla Wrzesień 2020

Wycieczka klas 7 w Pieniny i do Krakowa

24 września uczniowie klas 7a,b,c pojechali na dwudniową wycieczkę krajoznawczą w przepiękny zakątek Polski – Pieniny. Pierwszego dnia udali się z przewodnikiem górskim na szlak Pienińskiego Parku Narodowego do podnóża najsłynniejszego szczytu rejonu – Trzech Koron. Następnie pokonali trasę ze Sromowców Niżnych do Szczawnicy tradycyjnymi flisackimi tratwami i wysłuchali ciekawych opowieści o historii, faunie i florze Dunajca. Na koniec dnia dotarli do Białki Tatrzańskiej – miejsca zakwaterowania – Pensjonatu Ceprówka. Po zjedzeniu przepysznej kolacji był czas na zakwaterowanie i zajęcia integracyjno – sportowe. Następnego dnia uczniowie zwiedzili Kraków. Wspólnie z przewodnikiem zobaczyli: Wzgórze Wawelskie z Zamkiem Królewskim oraz Stary Rynek z Sukiennicami. Atrakcją dla wszystkich było wysłuchanie słynnego hejnału z wieży Bazyliki Mariackiej. Po zjedzeniu obiadu w restauracji na Starym Mieście uczniowie wyruszyli w drogę powrotną do Raszkowa.  Opiekunkami wycieczki były panie: Katarzyna Zaworska, Mariola Janiak, Izabela Urbaniak, Violeta Rostalska, Dorota Mielcarek. Czytaj więcej ...

Ceny obiadów w październiku

Informacja

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 2020

Święto ma na celu promocję książki  i głośnego czytania.  Najważniejszymi beneficjentami Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania są dzieci i młodzież. Czytanie na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. W naszej szkole celebrowaliśmy święto we wtorek, właśnie 29 września. Bohaterem wydarzenia stała się książka „Cukierku ty łobuzie” Waldemara Cichonia. Przy wejściu do biblioteki znajduje się  tablica z najważniejszymi wiadomościami dotyczącymi głośnego czytania. Do akcji głośnego czytania przystąpili uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych. Zachęcamy wszystkich rodziców, opiekunów i dziadków naszych uczniów do codziennego głośnego czytania!

Wycieczka do parku w Przybysławicach

W środę 23 września 2020 r. dzieci z klasy 1 b i 3 a  wybrały się na spacer do parku w Przybysławicach, aby powitać panią jesień. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała pobytowi na świeżym powietrzu oraz obserwacji oznak i barw polskiej, złotej jesieni. Dzieci  z zaciekawieniem słuchały odgłosów parku, rozpoznawały różne gatunki drzew, ich liście i owoce. Zauważyły również skaczącą wiewiórkę, leczącego drzewo dzięcioła oraz zbierały kolorowe liście, tworząc z nich piękne bukiety. Gromadziły też inne skarby jesieni, które po powrocie do szkoły wykorzystały do wykonania prac plastycznych. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Anna Frąszczak i Anna Sztok. Czytaj więcej ...

Jadłospis od 28.09

Jadłospis od 28.09

Dzień Przedszkolaka

Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 września  zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka jak co roku obchodzony jest 20 września. Święto to zostało ustanowione, aby podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji najmłodszych dzieci. Dzień ten ma także dostarczyć dzieciom kolejnych okazji do świętowania, wspaniałej zabawy oraz czerpania radości z bycia przedszkolakiem. Głównym celem zajęć przygotowanych na ten dzień było kultywowanie tradycji przedszkolnych, nabywanie umiejętności pracy i zabawy w zespole,  rozwijanie wszechstronnej stymulacji dzieci.  Czytaj więcej ...

Sprzątanie świata 2020

Jak co roku uczniowie naszej szkoły włączyli się do ogólnoświatowej akcji .„Sprzątanie świata”.  Zaopatrzeni w worki na odpady oraz foliowe rękawiczki zbierali śmieci na szkolnym boisku, placu zabaw, terenach zielonych przed szkołą oraz park w Przybysławicach. Mamy nadzieję, że akcje tego typu przyczynią się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o otoczenie, estetykę i piękno otaczającego nas świata.

Pomysł na sprzątanie Ziemi narodził się w Australii w roku 1989, kiedy to ponad 40 tys. mieszkańców Sydney zbierało śmieci na terenie portu. W Polsce akcja odbywa się od roku 1994. Czytaj więcej ...

IV Pieszo-Rowerowy Rajd Loretański

W niedzielę, 20 września, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IV Pieszo-Rowerowym Rajdzie Loretańskim połączonym z II Zlotem Pojazdów Zabytkowych „Pokaż Swoje Cacko”. Imprezie towarzyszyła również wystawa „Bitwa Warszawska. Stulecie Zwycięstwa”. Turyści z naszej szkoły uczestniczyli w queście pieszym – 15 uczestników, pod opieką pań: Anny Szymankiewicz, Ewy Wojtczak i Anny Sztok. Nauczyciel emerytowany, pani Teresa Musiał  zaprosiła uczestników rajdu pieszego do wysłuchania czytanej przez siebie książki, związanej oczywiście z ruinami, a napisanej przez panią Urszulę Mróz „Tajemne ruiny. Opowieść prawdziwa”. Druga grupa to turyści rowerowi – 22 uczestników pod opieką nauczycieli: Ewy Adamcio, Marty Gulcz, Izabeli Urbaniak i Sławomira Krawczyka. Grupa naszych uczniów z opiekunami  pokonała trasę „Opłotkami Moszczanki” z okazji 100-lecia miejscowości. Punktem wspólnym wszystkich tras były zabytkowe ruiny kaplicy loretańskiej w Skrzebowej. Wszyscy uczestnicy bezpiecznie i szczęśliwie wrócili na metę rajdu, gdzie czekał na nich posiłek turystyczny oraz wiele konkurencji dla dzieci i dorosłych z atrakcyjnymi nagrodami. Dziękujemy również tym rodzicom naszych uczniów, których udało sie zaprosić na niedzielny rajd pieszo – rowerowy.

Czytaj więcej ...

Materiały informacyjne dla rodziców

Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia  przygotował materiały informacyjne dla rodziców -  Jak bezpiecznie powrócić do szkół. Materiały informacyjne w postaci fiszek są rozwinięciem Tablicy 10 wskazówek dla rodzica, które zostały opublikowane w sierpniu br.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

Wskazówki dla rodziców

Regulamin świetlicy (kredkowej)

 Regulamin świetlicy (kredkowej)

 przy Szkole Podstawowej w Raszkowie na rok szkolny 2020/2021

  w okresie pandemii COVID-19

 § 1 Postanowienia ogólne

Świetlica stanowi integralną częścią szkoły w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym.

 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 • Do świetlicy mogą przychodzić jedynie dzieci zdrowe.
 • Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający w świetlicy  jest  zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.
 • Warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka na świetlicę jest praca  zawodowa obojga rodziców, bądź samotnie wychowujących rodziców( opiekunów).
 • Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy do godz. 16,00. Czytaj więcej ...

Informacje dla każdego rodzica dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie

 

Informacje o szkole:

Adres strony Internetowej szkoły: sp.raszkow.pl

Adres e-mail: spraszkow@wp.pl

Telefony: 62 734 33 81, 62 734 33 19

 

Dyrektor szkoły: Alicja Duczmal

Wicedyrektorzy szkoły: Małgorzata Hajdziony

Damian Juszczak

 • Godziny pracy 8.00 – 15.00

 

Sekretarz szkoły: Agnieszka Krawczyk, Marta Strzelec

 • Sekretariat czynny codziennie: 7.00 – 15.00

 

Pedagog szkolny: Renata Bartoś     gab.215  IIp.

Czytaj więcej ...

Jadłospis

Jadłospis

Harmonogram zebrań z rodzicami 16-17.09.2020r.

16 września (środa) – kl. 0 – 3

godz. 17.00 – kl. 0
godz. 17.45 – kl. 1 i 2
godz. 18.30 – kl. 3

17 września (czwartek) – kl. 4 – 8

godz. 16.00 – kl.  4 i 5
godz. 16.45 – kl. 6
godz. 17.30 – kl. 7
godz. 18.15 – kl. 8

Konkurs kaligramowy „Picture Dictionary”

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie danego słowa w języku angielskim lub niemieckim,

np. słowo PASTA wykonane z makaronu ;)

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów.
 2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
 3. Format A4 / A3.
 4. Technika plastyczna: dowolna.
 5. Jury przy ocenie pracy będzie brało pod uwagę zgodność z regulaminem i tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność oraz estetykę pracy.
 6. Prace konkursowe muszą być podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa) oddajemy swojemu nauczycielowi języka angielskiego lub niemieckiego.
 7. Termin: 25 września 2020 roku (piątek).
 8. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody.

Ponadto z wyróżnionych prac powstanie wystawa na Dzień Języków Obcych.

Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki

Harmonogram klas – biblioteka

Obiady – nr konta i jadłospis

nr konta do wpłaty na obiady

Jadłospis

Informacja-obiady

INFORMACJA DLA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUN

DOTYCZĄCA  WŁAT PRZELEWEM BANKOWYM ZA OBIADY JEDNODANIOWE

92 8430 0009 0005 1956 0181 2130

WPŁATY ZA OBIADY MOŻNA DOKONAĆ PRZELWEM

 

DANE DO PRZELEWU:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A.FIEDLERA I A.K. W RASZKOWIE Z SIEDZIBĄ W POGRZYBOWIE

POGRZYBÓW 1A,  63-440 RASZKÓW

NR. RACHUNKU: 92 8430 0009 0005 1956 0181 2130

ZLECENIODAWCA: (IMIĘ I NAZWISKO, ADRES)

Z DOPISKIEM: ZA ŻYWIENIE  (IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, ZA JAKI MIESIĄC)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 była szczególnym wydarzeniem dla wszystkich uczniów, w szczególności dzieci z oddziałów przedszkolnych,  pierwszoklasistów, dla których przygoda z nauką dopiero się zaczyna. Dzieci w towarzystwie rodziców zgromadziły się na boisku szkolnym, gdzie zostały uroczyście powitane przez nauczycieli i wychowawców. Następnie dzieci wraz z wychowawcami udały się do sal lekcyjnych, gdzie zostały zapoznane z planem lekcji oraz z obowiązującymi zasadami zachowania się w szkole. Uczniowie pozostałych klas z ogromną radością  spotkali się z kolegami, koleżankami i wychowawcami w swoich salach. Jesteśmy przekonani, że nie tylko dzieci z oddziałów przedszkolnych i pierwszoklasiści rozpoczęli naukę w bieżącym roku szkolnym z wielkimi emocjami. Dla uczniów klas czwartych nowy rok szkolny to zapowiedź wielu zmian – nowy wychowawca, który będzie opiekował się klasą przez 5 lat,  nowi nauczyciele, nowe sale lekcyjne. Mamy nadzieję, że nasza szkołą będzie miejscem nauki, zabawy, rozwijania swoich zainteresowań i niezapomnianych chwil a przede wszystkim miejscem przyjaznym i bezpiecznym. Wszyscy uczniowie zostali zapoznani z wprowadzonymi na czas pandemii COVID-19 zasadami, które obowiązują na terenie naszej szkoły. Przypomniano również reguły gwarantujące bezpieczne dotarcie do szkoły i domu oraz zasady zachowania w autobusach szkolnych.

 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip