Akcja „Sprzątanie Świata”

Akcja ma na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Jej ideą jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, poszanowanie zasobów naturalnych ( w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami rozumianej jako łańcuch działań, początkiem których jest tworzenie odpadów, następnie selektywna zbiórka i na końcu recykling. To także zachęta do dbania o środowisko.

Co roku dzięki takiej akcji zbiera się setki ton śmieci – liczba ich nie maleje; na miejsce zebranych wyrzucane są nowe. Rozwiązaniem problemu nie jest coroczna zbiórka śmieci lecz zmiana nawyków w codziennym życiu polegająca na robieniu świadomych zakupów ( kupowanie rozważne, w opakowaniach ekologicznych, nabywanie rzeczy trwałych, wielokrotnego użytku), unikaniu tworzenia odpadów i odpowiednim nimi gospodarowaniu.

18 września uczniowie naszej szkoły  tradycyjnie przyłączyli się do  akcji ekologicznej sprzątanie świata.  Uczniowie zaopatrzeni w worki na odpady oraz foliowe rękawiczki zbierali śmieci na szkolnym boisku, placu zabaw, terenach zielonych przed szkołą oraz wokół zbiorników wodnych  (Zalew, Kapielka, staw Żaba) . Efekty pracy były zadowalające. Mamy  nadzieję,  że akcja tego typu przyczynia się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o otoczenie, estetykę i piękno otaczającego nas  świata.

Koordynatorem akcji w szkole była pani Izabela Urbaniak.

Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip