Akcja zbierania makulatury- Przywróćmy Dzieciom Uśmiech

Ogłaszamy, iż nasza szkoła przystąpiła do akcji organizowanej przez Fundację Przyjazny Świat Dziecka. Celem akcji „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech” jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka. Rodzinny dom dziecka jest placówką sprawującą opiekę nad dziećmi pozbawionymi właściwej pieczy ze strony rodzin naturalnych. Placówkę taką powołują specjalną uchwałą lokalne władze, w odpowiedzi na realne potrzeby występujące w tym względzie na danym terenie. Dzieci pozostają w nim do czasu powrotu do rodziny, umieszczenia w rodzinie adopcyjnej lub usamodzielnienia.

Często placówki potrzebują dofinansowania remontów budynków, ale także wsparcia przy remontach pokoi dla dzieci, czy łazienek tak, żeby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki. Oprócz tego potrzebne są oczywiście rzeczy, które systematycznie się zużywają, takie jak przybory szkolne, czy środki czystości. Czasami potrzebna jest również pomoc w organizacji dojazdów na rehabilitację, czy wizytę u lekarza. Ważna jest również pomoc wychowankom, którzy opuszczają rodzinny dom dziecka i muszą się usamodzielnić.

Nasza akcja polega na zbieraniu przez uczniów makulatury i przekazywaniu jej na rzecz fundacji. Fundacja otrzymane ze sprzedaży makulatury środki przeznacza na pomoc dzieciom z rodzinnych domów dziecka.

Pomoc realizowana jest w szczególności poprzez:
- dofinansowanie remontów i wyposażenia placówek
- organizacja i finansowanie dojazdów na rehabilitację i na wizyty lekarskie
- finansowanie zakupu podręczników i przyborów szkolnych
- zakup zabawek
- opłaty za zajęcia sportowe i rekreacyjne
- zakup środków higienicznych
- organizowanie i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych i wyjazdów wakacyjnych
- pomoc organizacyjna i finansowa przy usamodzielnieniu się dziecka

Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip