Jesteśmy Polką i Polakiem

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 Maja, to jest rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji w 1791 roku.

Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie klasy III a przygotowali apel składający się z części artystycznej i muzycznej. Uczniowie obejrzeli również prezentację multimedialną „Kto Ty jesteś? Polak mały!” i wspólnie zaśpiewali piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Było to ważne i wyjątkowe wydarzenie dla uczniów naszej szkoły. Obecnym na apelu uświadomiono, że warto i należy pielęgnować patriotyzm w nas samych każdego dnia.
Apel przygotowały panie: Justyna Sikorska i Ewa Wojtczak.

 

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_