Author Archives: Admin

Czy uczniowie mogą przemieszczać się samodzielnie do i ze szkoły?

Nauczane zdalne dla uczniów klas IV-VIII do 8 listopada

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian.

Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Kształcenie zawodowe

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Życzenia

Dzień Nauczyciela 2020

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim pracownikom szkoły

 najlepsze życzenia

składa

zespół MARIPOSA

z sympatykami.

https://www.youtube.com/watch?v=l9Hq3NGCis4&t=35s

Taneczne życzenia dla pracowników szkoły ;)

Taneczne życzenia dla wszystkich pracowników szkoły z okazji Dnia Nauczyciela „z małym przymrużeniem oka” składają chłopcy z 8 b :)

https://www.youtube.com/watch?v=BCZWLvSY75s&t=5s

Jadłospis

Jadłospis

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności

Komunikat

Ceny obiadów w październiku

Informacja

Wycieczka do parku w Przybysławicach

W środę 23 września 2020 r. dzieci z klasy 1 b i 3 a  wybrały się na spacer do parku w Przybysławicach, aby powitać panią jesień. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała pobytowi na świeżym powietrzu oraz obserwacji oznak i barw polskiej, złotej jesieni. Dzieci  z zaciekawieniem słuchały odgłosów parku, rozpoznawały różne gatunki drzew, ich liście i owoce. Zauważyły również skaczącą wiewiórkę, leczącego drzewo dzięcioła oraz zbierały kolorowe liście, tworząc z nich piękne bukiety. Gromadziły też inne skarby jesieni, które po powrocie do szkoły wykorzystały do wykonania prac plastycznych. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Anna Frąszczak i Anna Sztok. Czytaj więcej ...

Jadłospis od 28.09

Jadłospis od 28.09

Materiały informacyjne dla rodziców

Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia  przygotował materiały informacyjne dla rodziców -  Jak bezpiecznie powrócić do szkół. Materiały informacyjne w postaci fiszek są rozwinięciem Tablicy 10 wskazówek dla rodzica, które zostały opublikowane w sierpniu br.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

Wskazówki dla rodziców

Regulamin świetlicy (kredkowej)

 Regulamin świetlicy (kredkowej)

 przy Szkole Podstawowej w Raszkowie na rok szkolny 2020/2021

  w okresie pandemii COVID-19

 § 1 Postanowienia ogólne

Świetlica stanowi integralną częścią szkoły w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym.

 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 • Do świetlicy mogą przychodzić jedynie dzieci zdrowe.
 • Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający w świetlicy  jest  zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.
 • Warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka na świetlicę jest praca  zawodowa obojga rodziców, bądź samotnie wychowujących rodziców( opiekunów).
 • Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy do godz. 16,00. Czytaj więcej ...

Informacje dla każdego rodzica dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie

 

Informacje o szkole:

Adres strony Internetowej szkoły: sp.raszkow.pl

Adres e-mail: spraszkow@wp.pl

Telefony: 62 734 33 81, 62 734 33 19

 

Dyrektor szkoły: Alicja Duczmal

Wicedyrektorzy szkoły: Małgorzata Hajdziony

Damian Juszczak

 • Godziny pracy 8.00 – 15.00

 

Sekretarz szkoły: Agnieszka Krawczyk, Marta Strzelec

 • Sekretariat czynny codziennie: 7.00 – 15.00

 

Pedagog szkolny: Renata Bartoś     gab.215  IIp.

Czytaj więcej ...

Jadłospis

Jadłospis

Konkurs kaligramowy „Picture Dictionary”

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie danego słowa w języku angielskim lub niemieckim,

np. słowo PASTA wykonane z makaronu ;)

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów.
 2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
 3. Format A4 / A3.
 4. Technika plastyczna: dowolna.
 5. Jury przy ocenie pracy będzie brało pod uwagę zgodność z regulaminem i tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność oraz estetykę pracy.
 6. Prace konkursowe muszą być podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa) oddajemy swojemu nauczycielowi języka angielskiego lub niemieckiego.
 7. Termin: 25 września 2020 roku (piątek).
 8. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody.

Ponadto z wyróżnionych prac powstanie wystawa na Dzień Języków Obcych.

Obiady – nr konta i jadłospis

nr konta do wpłaty na obiady

Jadłospis

Informacja-obiady

INFORMACJA DLA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUN

DOTYCZĄCA  WŁAT PRZELEWEM BANKOWYM ZA OBIADY JEDNODANIOWE

92 8430 0009 0005 1956 0181 2130

WPŁATY ZA OBIADY MOŻNA DOKONAĆ PRZELWEM

 

DANE DO PRZELEWU:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A.FIEDLERA I A.K. W RASZKOWIE Z SIEDZIBĄ W POGRZYBOWIE

POGRZYBÓW 1A,  63-440 RASZKÓW

NR. RACHUNKU: 92 8430 0009 0005 1956 0181 2130

ZLECENIODAWCA: (IMIĘ I NAZWISKO, ADRES)

Z DOPISKIEM: ZA ŻYWIENIE  (IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, ZA JAKI MIESIĄC)

Film edukacyjny Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Zachęcamy do obejrzenia poniższego filmiku przygotowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną:

https://youtu.be/F3Lvc24zaVA

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W związku z niesprzyjającą aurą pogodową informujemy, że 1 września 2020 r. o godz. 8:15 dzieci udają się bezpośrednio do swoich klas zgodnie z przydziałem.

Przypominamy, że w autobusie szkolnym obowiązuje zakładanie maseczek ochronnych.

Przydział klas do sal lekcyjnych

 

Uczniowie z klas 1 – 3 oraz oddziały przedszkolne pozostają w swoich klasach

klasa

Wychowawca klasy

Nr sali

„0” A

Dorota Gidaszewska-Burkietowicz

6 (parter)

„0” B

Ilona Wiatrak

221 (II piętro)

1a

Grażyna Błaszczyk

203

1b

Anna Frąszczak

204

2a

Marzena Klimek

227

2b

Iwona Bieniek

218

3a

Anna Sztok

216

3b

Iwona Bartczak

230

3c

Alina Stefańska

202

4a

Mariola Janiak

108

4b

Piotr Rudowicz

226

4c

Daria Sobczak

205

5a

Ewa Adamcio

121

6a

Małgorzata Lis

106

6b

Alicja Modrzewska

4

6c

Sławomir Krawczyk

14

6d

Ewa Czerwińska

12

6e

Beata Karolewska

10

7a

Dorota Mielcarek

100

7b

Violeta Rostalska

117

7c

Izabela Urbaniak

113

7d

Beata Lisiak

103

8a

Renata Brajer

213

8b

Justyna Briske-Dutkowska

102

8c

Małgorzata Palczewska

104

 

Aby zapobiec tłoczeniu się uczniów przy wejściu do szkoły, wyznacza się dla poszczególnych klas odrębne wejścia do budynku.

Wejściem głównym wchodzą uczniowie klas:        

kl. 4b – s. 226                         kl. 2a – s. 227                                                    

kl. 3b  – s. 230                                                                        

Wejściem prowadzącym do łącznika od strony boiska wchodzą uczniowie klas:        

    kl. 7a – s. 100                              kl. 6b – s. 4

    kl. 5a -  s. 121                            kl. 6d – s. 12

    kl. 6c -  s. 14                              kl. 3c – s. 202                         

 

Wejściem środkowym od strony boiska wchodzą uczniowie klas:

kl. 3a – s. 216                             kl. 8b – s. 102                          kl. 7c – s. 113    

kl. 1a – s. 203                            kl. 7d – s. 103

kl. 2b  – s. 218                           kl. 7b -  s. 117     

 

Wejściem szczytowym od strony boiska wchodzą uczniowie klas:    

kl. 4c – s. 205                          kl. 8c – s. 104                             kl. 6e – s. 10

kl. 8a – s. 213                         kl. 6a -  s. 106                           

kl. 1b  – s. 204                         kl. 4a -  s. 108

                                                 

Dzieci z oddziałów przedszkolnych będą odbierane przez Panie z obsługi szkoły w holu szkoły (wejście główne) – grupa „0”B     oraz przed salą nr 6 na parterze (wejście szczytowe) – grupa „0”A.

Ze względu na podwyższony stan zagrożenia epidemicznego rodzice/ opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci będą mogli przebywać wyłącznie w strefie rodzica (hol główny szkoły).

Zasady dla ucznia

Wskazówki dla rodzica