Author Archives: Admin

79 rocznica Bitwy nad Bzurą

9 września 2018 r. w Łęczycy odbyły się uroczystości upamiętniające 79 rocznicę bitwy nad Bzurą. Była ona jedną z najważniejszych bitew stoczonych podczas wojny obronnej Polski w 1939 r. Główne uroczystości odbyły się na placu Tadeusza  Kościuszki w Łęczycy. W samo południe rozpoczęła się msza święta  w intencji poległych żołnierzy 1939 r. Następnie zostały złożone wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Bitwy nad Bzurą. Dalsze uroczystości miały miejsce przy mogiłach żołnierzy na cmentarzu parafialnym.
Wśród licznie zgromadzonych przedstawicieli miejscowych władz, sejmiku woj. łódzkiego a także samorządowców powiatu tureckiego, kaliskiego i ostrowskiego nie zabrakło delegacji  nauczycieli z naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym. Czytaj więcej ...

Zebrania z rodzicami

środa 12.09.2018 r.

kl. 0 – I  – godz. 16.30

kl. II – III – godz. 17.30

kl. VII – 17.00   zebranie ogólne

kl. III gim.  18.15 zebranie ogólne

czwartek – 13.09.2018

kl. IV – 16.30   zebranie ogólne

kl. V – 17.30

kl. VI – 18.15

kl. VIII – 19.00

Komunikat dot. ubezpieczenia uczniów

Zgłaszanie szkody i dodatkowe informacje o ubezpieczeniu

Wniosek-nnw-szkolne

OWU TABELA USZCZERBKÓW

Oswiadczenie-nnw-szkolne

Insta.ling

W drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018 nauczycielki naszej szkoły: Daria Sobczak, Małgorzata Palczewska i Justyna Lisiak przystąpiły do X edycji ogólnopolskiego programu Insta.Ling dla szkół, który  okazał się bardzo efektywnym narzędziem wspomagającym naukę języków. 

Czym jest Insta.Ling? Czytaj więcej ...

List do rodziców

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów

Dożywianie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie, informuje rodziców, że od dnia 05 września 2018r. uczniowie będą mogli korzystać z dożywiania na stołówce szkolnej.

 

Cena obiadu jednodaniowego wynosi:

- dla ucznia Szkoły Podstawowej – 4,00 zł

- dla ucznia Oddziału Przedszkolnego – 3,00 zł

Przywozy i odwozy od 04.09.2018 r.

Przywozy A,B,C – od 03.09.2018

Przywozy A, C załącznik – od 03.09.2018

 

Odwozy A – od 04.09.2018 harmonogram

Załącznik odwozy aut. A – od 04.09.2018

Odwozy B – od 04.09.2018 harmonogram

Załącznik odwozy B – od 04.09.2018

Odwozy C – od 04.09.2018 harmonogram

Odwozy D – od 4.09.2018 harmonogram

Przywozy i odwozy w dniu 03.09.2018 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

PRZYWOZY:

Przywozy A,B,C od 03.09.2018

Przywozy A, C załącznik od 03.09.2018

 

ODWOZY:

Autobus  A:

11.00 Raszków, Przedszkole Raszków, Głogowa, Drogosław, Raszków

11.30 Raszków, Przedszkole Przybysławice, Walentynów, Janków Zaleśny, Sulisław, Niemojewiec, Jaskółki

 

Autobus  B:

11.00 Raszków, Przedszkole Raszków, Moszczanka, Skrzebowa

11.20 Raszków, Bieganin, Grudzielec, Raszków

11.50 Raszków, Przybysławice, Jaskółki, Radłów

12.10 S.P. Radłów, Jaskółki, Raszków

 

Autobus  C:

11.00 Raszków, Przedszkole Raszków, Szczurawice, Szczury, Raszków

11.30 Raszków, Przedszkole Przybysławice, Rąbczyn, Jelitów, Radłów

12.00 S.P. Radłów, Jelitów, Rąbczyn, Radłów

 

Autobus D:  zawieszony kurs

Autobiogram

Stanisław Droszcz – Urodziłem się 23 marca 1942r. w Raszkowie w pow. Ostrowskim w rodzinie rzemieślniczej. Ojciec mój Władysław Droszcz był kołodziejem, matka Agnieszka zd. Musiał zajmowała się gospodarstwem domowym i wychowaniem trojga dzieci. W 1947 r. zacząłem uczęszczać  do Publicznego Przedszkola w Raszkowie, od 1949r. do szkoły podstawowej, którą ukończyłem w 1956r. Od września tego roku stałem się uczniem I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp., do którego uczęszczała tylko młodzież męska. Maturę zdawałem w maju 1960r. z matematyki, historii, wiedzy o Polsce  i świecie współczesnym i języka rosyjskiego.  Nie zdawałem egzaminu ustnego z j. polskiego, ponieważ zostałem z niego zwolniony, otrzymując ocenę bdb z pracy pisemnej. W 1959r. zmarł mój ojciec, co spowodowało, że sytuacja materialna rodziny stała się bardzo trudna i uniemożliwiła mi wówczas rozpoczęcie studiów. W 1961r. parę miesięcy pracowałem jako nauczyciel j. rosyjskiego na zastępstwie w Szkole Podstawowej nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wolności. Praca ta bardzo mi się spodobała  i podjąłem ostateczną decyzję – zostanę nauczycielem. W czerwcu 1961 r. złożyłem wymagane dokumenty w Studium Nauczycielskim w Kaliszu i od września rozpocząłem studia na filologii polskiej, którą ukończyłem w 1963r., broniąc pracy dyplomowej na temat „Pieśni weselne i obrzędowe mojej okolicy i ich stylistyczno – językowe wartości”, napisanej pod kierunkiem mgr. Franciszka Ciesiółki. Na drugim roku dostałem „nakaz pracy” w szkołach pow. ostrowskiego. W sierpniu tegoż roku z Wydziału Oświaty otrzymałem skierowanie do pracy w Szkole Podstawowej nr.9 przy ul. Asnyka w Ostrowie Wlkp. Uczyłem w niej języka polskiego przez okres 11-lat tj. do 1974r.  Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymałem nagrodę Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego, nagrody Inspektora Oświaty oraz Brązowy Krzyż Zasługi (1974r.)

Od 1974-1975r. pełniłem funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganinie w gminie Raszków.  Po rocznym pobycie w tejże placówce Gminny Dyrektor Szkół przeniósł mnie na stanowisko Z-cy Dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Raszkowie, której podlegało 7 szkół filialnych. W 1976r. ówczesny Wicekurator Kaliski powołał mnie na stanowisko przewodniczącego zespołu samokształceniowego nauczycieli j. polskiego w naszej gminie, które pełniłem do przejścia na emeryturę. Z funkcji Z-cy dyr. Zbiorczej Szkoły Gminnej zrezygnowałem w 1981r. ponieważ rozpocząłem studia na filologii polskiej UAM w Poznaniu, które ukończyłem w 1983r.,zdając egzamin magisterski. Pracę magisterską pisałem w Zakładzie Dialektologii Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu pod kierunkiem doc.dr.hab. Henryka Nowaka na temat „Gwara wsi Kuźnia w gminie Chocz, w woj. kaliskim”.  Nadal pracowałem w SP w Raszkowie jako polonista. W latach 1985-1990 pełniłem funkcję Z-cy Inspektora Oświaty i Wychowania w Raszkowie. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej byłem nagrodzony: nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania – II stopnia, Kuratora Oświaty i Wychowania w Kaliszu, Inspektora Oświaty, dyrektora szkoły oraz dyplomami uznania. Otrzymałem także Złoty Krzyż Zasługi (1985r.)

Oprócz pracy zawodowej zawsze znalazłem czas na działalność na rzecz lokalnej społeczności. W latach 1994-1998 pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady  Gminy i Miasta w Raszkowie. Byłem członkiem Komitetu Organizacyjnego: 100-lecia Konsekracji Kościoła w Raszkowie (1989r.), 550-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu (1994r.), budowy Pomnika Przełomu Tysiącleci  (1999r.), 550-lecia powstania parafii raszkowskiej (2004r.). Obecnie jestem członkiem Komitetu Parafialnego oraz dokonuję korekty miesięcznika parafialnego „Odgłosy dzwonów”. Od 1998r. jestem na emeryturze. Przepracowałem w oświacie 35 lat.

Wraz z żoną Jolantą Droszcz zd. Jaworowicz z Koźmina Wlkp – też emerytowaną nauczycielką wolne chwile spędzam na pracy w ogródku, czytaniu dobrych książek, słuchaniu muzyki klasycznej oraz lekkiej, łatwej i przyjemnej. Mamy dwie córki: Magdalenę oraz Katarzynę.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2018

22 czerwca 2018 uczestniczyliśmy w uroczystym zakończeniu nauki w szkole. Ten wyjątkowy dzień uczniowie rozpoczęli mszą św. w kościele parafialnym w Raszkowie. Po nabożeństwie wszystkie dzieci wraz z wychowawcami przeszły do szkoły, gdzie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Czytaj więcej ...

Uroczystość zakończenia roku szkolnego

8.00 – msza święta

9.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego

klasy 1-3 – sala gimnastyczna (stara)

klasy 4-7 oraz 2 Gim. – hala sportowa

od 11.30 – odwozy według harmonogramu

Czytaj więcej ...

Wycieczka do Krasiejowa

   Dnia 8 czerwca 2018 roku  klasy 3a i  3c wybrała się na wycieczkę  krajoznawczą do Krasiejowa do „Jura Parku” k/ Opola.  Zwiedzanie rozpoczęła niesamowita podróż pociągiem w tunelu czasu od czasu powstania świata poprzez tworzenie naszego układu słonecznego i naszej planety. Ukazany został cały rozwój Ziemi poprzez kształtowanie się kontynentów, rozwój fauny i flory jak i wszelkie kataklizmy, które ją kształtowały. Po tak ciekawym wstępie rozpoczęliśmy spacer ścieżką edukacyjną, poznając przy tym ponad 70 gatunków dinozaurów, w tym znalezionego tylko i wyłącznie w Krasiejowie. Zwiedzaliśmy również Pawilon Paleontologiczny, podlegający pod Uniwersytet Opolski, zawierający autentyczne, nienaruszone wykopaliska. Mieliśmy możliwość trzymania w rękach prawdziwego, liczącego   kilkadziesiąt tysięcy lat, kręgu dinozaura. Kolejnym punktem wycieczki było Prehistoryczne Oceanarium, w którym dzięki okularom 3D podziwialiśmy „żywe” pradawne zwierzęta wodne. Czytaj więcej ...

Organizacja przywozów i odwozów w dniu 22 czerwca 2018 roku

Organizacja przywozów i odwozów w dniu  22 czerwca 2018 roku

(zakończenie roku szkolnego 2017/2018)

 

Przywozy – bez zmian

  Czytaj więcej ...

Terenowa gra uliczna „Śladami Powstania Wielkopolskiego”

 

Czytaj więcej ...

Klasy 5 c i 6 a w Sulistrowicach

W dniach 13-15 czerwca 2018 roku uczniowie klas 5 c i 6 a wyjechali na wycieczkę krajoznawczą do Sulistrowic.

Naszą przygodę rozpoczęliśmy od spaceru po wrocławskim Rynku i poszukiwaniu krasnali. Znaleźliśmy m.in. Życzliwka, Pieniążka, czy Pomagajka. Następnie udaliśmy się do Centrum Nauki i Wiedzy o Wodzie we Wrocławiu „Hydropolis”, gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach  edukacyjnych pt. „Fizyka wody – napięcie powierzchniowe”. Wykonywaliśmy szereg doświadczeń tłumaczących zjawisko napięcia powierzchniowego. Po zakwaterowaniu w ośrodku integrowaliśmy się biorąc udział w rozgrywkach sportowych .

Drugiego dnia po pysznym śniadanku wyruszyliśmy na najwyższy szczyt okolic Wrocławia – górę Ślęża (718 m n.p.m.), skąd podziwialiśmy piękny krajobraz Dolnego Śląska. W drodze powrotnej zwiedziliśmy niewielki drewniany kościółek – Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach i napiliśmy się wody ze źródełka św. Andrzeja Świerada . Wieczór upłynął nam w miłej atmosferze przy wspólnym ognisku i zabawach sportowych.

Trzeci dzień przywitał nas piękną, słoneczną pogodą, którą postanowiliśmy wykorzystać na relaks i zabawy na świeżym powietrzu. :)

Czytaj więcej ...

Klasa 3 d w Mikstacie

Czytaj więcej ...

Ratujemy i uczymy ratować – program dla klas III

Czytaj więcej ...

Spotkanie rodziców oddziału „0″

W czwartek 14 czerwca 2018 r. o godz. 19.30 w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci zapisanych do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Raszkowie.

Zapraszamy!

Wycieczka klas pierwszych i klasy drugiej do Konina

W dniach 5 i 6 czerwca 2018 r. klasy pierwsze i klasa druga wraz ze swoimi wychowawczyniami, paniami: Anną Frąszczak, Iwoną Raczak, Bożeną Zagórską i Iwoną Bieniek oraz mamami, paniami: Aldoną Marciszewską, Wioletą Dryjańską i Anetą Jackowską – Musioł udały sie na klasowe wycieczki do Konina. Swoją wycieczkową przygodę dzieci rozpoczęły od odwiedzin w Centrum Edukacji i Rozrywki Park Makiet Mikroskala w KoninieCzytaj więcej ...

Ogólnopolska akcja „Jak nie czytam, jak czytam”

8 czerwca 2018 roku uczniowie raszkowskiej podstawówki  już po raz kolejny przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, ustanawiając tym samym rekord czytania w jednym momencie. Celem akcji była przede wszystkim promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Jak podkreślają eksperci, jedyna nadzieja na wzrost fatalnych wskaźników czytelnictwa leży w dorastającym pokoleniu, a przewodnią rolę w jego aktywizacji pełnić powinny biblioteki szkolne. Udziałem w akcji dzieci chcą pokazać, że młodzież czyta więcej, a dorośli mają się czego wstydzić. Główny cel akcji to promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, pokazanie nieczytającym uczniom, że czytanie to powszechne zjawisko wśród ich rówieśników.

Uczniowie i nauczyciele spotkali się na trawie, przy boisku szkolnym i punktualnie o godz. 10.00 zaczęli czytać. Widok aż tylu czytających uczniów i nauczycieli ( w akcji wzięło udział 436 uczniów) robił na obserwatorach i organizatorach ogromne wrażenie.

Pamiętajcie, wakacje to dobry czas na książkę!

https://czytamy.org/sprawozdanie/2018/4720/Szkola-Podstawowa-im-Arkadego-Fiedlera-w-Raszkowie

Czytaj więcej ...

Zebranie rodziców dzieci zapisanych do 1 klasy

Zebranie rodziców dzieci zapisanych do 1 klasy

szkoły podstawowej odbędzie się 13 czerwca 2018 r.

o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej

im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie.

 

Zapraszamy

Wielki sukces małych piłkarzy „Raszkowianki”

Młodzi piłkarze Raszkowianki odnieśli zwycięstwo w Mini Turnieju im. Jerzego Kryjoma. Utalentowani piłkarze z Ostrowa i regionu wzięli udział w drugiej edycji turnieju eliminacyjnego do V Międzynarodowego Turnieju im. Jerzego Kryjoma. Na boisku sportowym przy ulicy Krotoszyńskiej 3 czerwca 2018 r. zmierzyło się 8 drużyn, które rywalizowały o dwie przepustki do turnieju głównego, który odbędzie się w pierwszy weekend września. Po emocjonujących meczach „każdy z każdym” najlepsi okazali się nasi młodzi piłkarze. Według opinii obserwatorów najlepszym i najbardziej utalentowanym zawodnikiem turnieju został  Jakub Larek – kapitan Raszkowianki.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

1.      Raszkowianka Raszków Czytaj więcej ...

Klasa 5 c w Muzeum Historii Wody, Brudu i Higieny oraz warsztatowni „Mydło i powidło”

6 czerwca 2018 roku uczniowie klasy V c wcielili się w rolę naukowców i odkrywali tajniki robienia mydła. Tego dnia wybrali się wraz z wychowawczynią – panią Małgorzatą Palczewską oraz panią Mariolą Janiak do ostrowskiej Warsztatowni „Mydło i powidło”. Tam dowiedzieli się, z czego składa się mydło, jak się je robi, aby następnie samemu stworzyć własne kostki myjące wybierając ich kształt, zapach, kolor, a także dodatki, np. płatki owsiane lub suszone kwiatki.

W czasie, kiedy kolorowe mydła zastygały w formach, uczniowie odwiedzili Muzeum Historii Wody, Brudu i Higieny, w którym dowiedzieli się niezwykle interesujących faktów dotyczących dbania o higienę kiedyś i dziś, a także poznali dawne sprzęty gospodarstwa domowego związane z toaletą i higieną. Czytaj więcej ...

Rozstrzygnięcie konkursu „Fun Sights”

W ramach Dnia Europejskiego przeprowadzono konkurs na makietę znanej budowli znajdującej się na terenie Europy. Spośród zgłoszonych prac, I miejsce zajęła Krzywa Wieża w Pizie Emilii Szymczak 4b. II miejsce zostało przyznane Miłoszowi Piekiełkowi 4b za Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. III miejsce otrzymał Jan Urbaniak 4b za wieżę zegarową Big Ben w Londynie.

Gratulujemy zwycięzcom!

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VII

Czytaj więcej ...