Profilaktyka

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klasy 4a i 4b

11 marca dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raszkowie zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów klasy 4a i 4b. Prowadząca zajęcia pani Magda przybliżyła uczniom podstawowe informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Dzieci kształtowały umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, ucząc się postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi oraz współpracy, jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym.

Czytaj więcej ...

Prelekcja dla uczniów klas VIII na temat „Stop agresji i przemocy w szkole”.

W dniu 27 lutego zostało przeprowadzone spotkanie uczniów klas ósmych z policjantkami z Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim-st.sierż. Ewą Golińską oraz sierż. Patrycją Strumińską. Uczniowie dowiedzieli się między innymi jakie mogą być konsekwencje agresji słownej oraz fizycznej wobec kolegów i koleżanek, wykorzystywania wizerunku innych osób bez ich zezwolenia, gróźb, zastraszania czy demoralizowania. Omówiono przykłady czynów karalnych oraz ich wpływ na dalsze życie zawodowe osób karanych. Czytaj więcej ...

DYŻURY PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW, LOGOPEDÓW DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PAŹDZIERNIK:
05.10.2017 r. – mgr Beata Mrula pedagog-terapeuta
12.10.2017 r. – mgr Iwona Antczak psycholog
19.10.2017 r. – mgr Katarzyna Wardeńska pedagog, logopeda, neurologopeda
26.10.2017 r. – mgr Marta Wabińska pedagog, surdopedagog Czytaj więcej ...

KOMUNIKAT w sprawie WZW typu A na dzień 24.04.2017r.

http://psse-ostrow.pl/menu-3/211-komunikat-w-sprawie-wzw-typu-a

http://psse-ostrow.pl/menu-3/210-o%C5%9Bwiadczenie-w-sprawie-wzw-typu-a

Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że na terenie powiatu ostrowskiego od początku lutego do dnia 24.04.2017r. odnotowano 17 przypadków zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A (w tym jeden do dalszej weryfikacji medycznej). Było wśród nich 8 kobiet i 9 mężczyzn  w wieku od 17-tu do 68 lat. Byli wśród nich uczeń Liceum Ogólnokształcącego, pracownik urzędu, fryzjer, student, ślusarz, mechanicy samochodowi, bezrobotni, emeryt i 3-ech pracowników związanych z branżą spożywczą.

       „Wirusowe zapalenia wątroby typu A szerzy się głównie drogą pokarmową. Do zakażenia może dojść również drogą seksualną oraz rzadko poprzez krew drogą naruszenia ciągłych tkanek. Ze względu na występowanie (czasowo) wirusów w wymazach nosowo-gardłowych rzadko może dochodzić do zakażenia drogą kontaktową” – opracowanie z książki „Choroby zakaźne i pasożytnicze” – epidemiologia i profilaktyka – autor Wiesław Magdzik i inni. Czytaj więcej ...

Bezpiecznie w szkole

Rozpoczął się nowy rok szkolny, uczniowie pełni zapału i wakacyjnych wspomnień wrócili do szkoły. Trudno jest im na nowo wdrożyć się we wszystkie szkolne regulaminy. Apele poświęcone szeroko rozumianemu bezpieczeństwu, mają na celu uświadomienie uczniom, że sami muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo, przestrzegając regulaminów obowiązujących w szkole. Uczniowie klas 0-III obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą bezpieczeństwa oraz film edukacyjny „Jestem bezpieczny na drodze” Czytaj więcej ...

Apel z policjantem – „Bezpieczna droga do szkoły”

Dnia 4 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w apelu z  zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prelekcję przeprowadził nadkom. Krzysztof Kula z Wydziału Prewencji ostrowskiej komendy. Uczniowie dowiedzieli się dlaczego warto stosować elementy odblaskowe, jakie podstawowe wyposażenie powinien posiadać każdy rower, jak bezpiecznie podróżować w samochodzie. Omówione zostały również zasady bezpiecznego poruszania się i przechodzenia przez ulicę. Czytaj więcej ...

Żeby było bezpiecznie

W środę, w bibliotece szkolnej, odbyło się spotkanie uczniów klas VI z policjantami, nadkomisarzem Krzysztofem Kulą i starszym aspirantem Romanem Lisem. Tematem spotkania były zagrożenia płynące z Internetu oraz zagadnienia związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Czytaj więcej ...

Prelekcja dla uczniów „Pieszy to także uczestnik ruchu drogowego”

 Panowie Ryszard Kamiński i Mirosław Zając z Fundacji „W Jedności Siła” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych i Osób z Chorobami Neurologicznymi przeprowadzili w naszej szkole prelekcje dla wszystkich uczniów klas I-VI. Na zajęciach omówiono zasady bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych,  drogi, ulicy,  widocznego oznakowania pieszego i rowerzysty, zasad udzielania pierwszej pomocy, znajomości podstawowych znaków drogowych. Dzieci słuchały z uwagą, zadawały pytania, dyskutowały, oglądały prezentację multimedialną. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie zapoznali się ze wszystkimi tajnikami bezpieczeństwa i będzie bezpiecznie! Czytaj więcej ...

O zdrowiu na poważnie i wesoło!

11 kwietnia 2014 roku odbył się apel O zdrowiu na poważnie i wesoło! W ten sposób uczciliśmy Światowy Dzień Zdrowia. Była to okazja do przypomnienia uczniom, jak ważne jest zdrowie i jak o nie zadbać. Dzieci złożyły też  życzenia pielęgniarce szkolnej pani D. Wasiak. Apel przygotowali uczniowie z koła polonistycznego prowadzonego przez panią M. Hajdziony oraz klasę IIa i panią A. Sztok. Oprawę muzyczną zapewnił pan Ł. Naczke. Prezentację multimedialną stworzyły: Z. Perlińska i K. Zimniak. Wykonawcy i widzowie świetnie się bawili. Czytaj więcej ...

Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa

Dnia 5 marca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w dwóch spektaklach profilaktycznych.Klasy 0-III obejrzały „Magiczną księgę”, a uczniowie klas IV-VI „Szkic o tolerancji”.„Tolerancja jest to gotowość przyznania przedstawicielowi innego światopoglądu, tej samej dozy inteligencji i dobrej woli, co sobie” – w tym zdaniu, wypowiedzianym przez Karla Rahnera, zawiera się właściwie cała istota tego ważnego i często nierozumianego pojęcia, jakim jest „tolerancja”.  Pojęcie „tolerancja” pochodzi od łacińskiego słowa tolerantia oznaczającego „cierpliwą wytrwałość”. Warto to właśnie znaczenie przypominać i przeciwstawiać je zobojętnieniu czy ignorowaniu drugiego człowieka. Właśnie o tym traktuje spektakl pt. „Szkic o Tolerancji”. Czytaj więcej ...

Program „Ratujemy i uczymy ratować” w klasach 0 – III

Każdy może nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, gdyż nawet skomplikowanie brzmiąca resuscytacja to w rzeczywistości kilka prostych czynności. Jednak od tego, czy znajdzie się ktoś, kto je prawidłowo wykona, może zależeć czyjeś życie. W myśl tej maksymy kolejny raz w naszej szkole realizowany jest program  „Ratujemy i uczymy ratować”.  Program „Ratujemy i uczymy ratować”  realizowany jest z dziećmi klas 0 – III w  trzygodzinnych blokach tematycznych w roku szkolnym 2013/2014. Realizatorem programu jest pani Anna Frąszczak . Czytaj więcej ...

„Śniadanie daje moc”

Juz po raz drugi w naszej szkole w klasach „0″-III w listopadzie odbyła się akcja „Śniadanie daje moc”. Jest to ogólnopolska akcja która ma na celu zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka oraz przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. Czytaj więcej ...

Jak obronić się przed atakiem psa

 Coraz częściej słyszymy o przypadkach, gdy spokojne, oswojone, przyjazne psy niespodziewanie atakują jakieś dziecko lub dorosłą osobę. Warto więc znać podstawowe zasady samoobrony przed agresywnym psem, by poradzić sobie w sytuacji zagrożenia. Chcąc przygotować naszych uczniów na takie spotkanie, w szkole zorganizowano szkolenie „Jak obronić się przed atakiem psa”, przeprowadzone przez p.Milewską oraz p.Burzyńskiego. Czytaj więcej ...

Apel „Bądź bezpieczny”

Reagując na sygnały od rodziców naszych uczniów, o zagrożeniach na jakie narażone są dzieci w drodze do i ze szkoły, przeprowadzono w szkole dwa apele dotyczące bezpieczeństwa. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną , przygotowaną przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu „Bądź bezpieczny nie tylko na drodze”, która omawiała następujące zagadnienia: Czytaj więcej ...

Programy profilaktyczne realizowane przy współpracy z PSSE w Ostrowie Wielkopolskim

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizujemy trzy programy profilaktyczne, których organizatorem jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim.

               ,,Nie pal przy mnie proszę”- program przeznaczony  dla uczniów klas I – III

           „Znajdź właściwe rozwiązanie”- program realizowany  w klasach  IV

„Trzymaj formę”- program realizowany  w  klasach V i VI

Programy oferowane przez PSSE są cennym wsparciem w realizacji założeń szkolnego programu profilaktyki, który ma na celu wszechstronny rozwój ucznia i obejmuje swoim działaniem wszystkich uczniów szkoły. Szkolny program profilaktyki jest  systemem działań wzmacniających lub podtrzymujących akceptowane społecznie postawy uczniów . Jego cele realizowane są podczas zajęć z wychowawcami, jak również na pozostałych  przedmiotach. Czytaj więcej ...

Przedstawienie „Żyj zdrowo!!!”

Dzieci z kółka teatralnego klas I – II ,,Gwiazdeczki’’ z okazji Dnia Zdrowia i Profilaktyki przedstawiły spektakl pt. ” Żyj zdrowo” przed publicznością szkolną. Celem przygotowanej uroczystości było przybliżenie tematu zdrowego odżywiania się, dbania o higienę i ruchu na świeżym powietrzu. Grę aktorską przeplatały tańce tematycznie związane z profilaktyką. Dzieci, chociaż trochę onieśmielone lubią prezentować swoje umiejętności przed widownią. Występ przyniósł ogromną radość i satysfakcję młodym aktorom. Ta impreza szkolna dostarczyła wszystkim radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych. Za przygotowanie tego przedstawienia odpowiedzialne były Iwona Raczak i Bożena Zagórska. Czytaj więcej ...

Program edukacyjny „ Lżejszy tornister na wagę zdrowia”

W listopadzie przedstawiliśmy rodzicom i dzieciom klas I-VI założenia programu edukacyjnego „Lżejszy tornister na wagę zdrowia”. Akcja ta miała na celu uświadomienie, iż nadmierne i nieprawidłowe obciążanie kręgosłupa w wieku szkolnym przyczynia się do wad postawy, skoliozy oraz bólów kręgosłupa. Koordynatorzy projektu przygotowali dla państwa prezentację multimedialną, w której można było znaleźć kilka podstawowych rad, jak odciążyć szkolny tornister. Czytaj więcej ...

Między nami kobietkami…

Uczennice klas 6 (32 dziewczęta) wzięły udział w kolejnej edycji programu edukacyjnego dla dziewcząt „Między nami kobietkami”, który omawia przemiany i problemy wieku dojrzewania.  Program ten jest adresowany do dziewcząt klas szóstych szkoły podstawowej, jako pomoc dydaktyczna w ramach zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie.” Czytaj więcej ...

Program Owoce w Szkole

Komisja Europejska w 2009 r. powołała do życia program Owoce w szkole jako odpowiedź na obserwowany od kilku lat stały spadek spożycia owoców i warzyw w Unii Europejskiej. Trend ten może nie tylko wpływać niekorzystnie na sytuację na rynku owoców i warzyw, ale przede wszystkim negatywnie oddziaływać na codzienną dietę Europejczyków, a w szczególności dzieci. Czytaj więcej ...

Program Doskonałe Mleko w Szkole

Dzieci uczęszczające do szkoły spędzają przeciętnie 5 – 6 godzin poza domem, a doliczając do tego dojazdy, czas ten może wydłużyć się nawet do 8 – 10 godzin. Okazuje się, że znaczna liczba dzieci i młodzieży nie jada systematycznie posiłków w szkole. Ponadto część z nich wychodzi z domu bez śniadania. Czytaj więcej ...

Śniadanie daje moc!

W dniu 8 listopada Szkoła Podstawowa w Raszkowie bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”.Akcja ta jest objęta patronatem przez Instytut Matki i Dziecka.

8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania.  Śniadanie jest  najważniejszym posiłkiem dnia. Dzięki niemu nasze dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. Czytaj więcej ...

Przedszkolacy dołączyli do akcji „Śniadanie daje moc”

Dnia 8 listopada 2012 r Przedszkolacy dołączyli do ogólnopolskiej  akcji „Śniadanie daje moc”. Dzieci samodzielnie przygotowały oraz degustowały kolorowe, smaczne ale przede wszystkim zdrowe kanapki. Czytaj więcej ...

Program: „Ratujemy i uczymy ratować”.

Każdy może nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, gdyż nawet skomplikowanie brzmiąca resuscytacja to w rzeczywistości kilka prostych czynności. Jednak od tego, czy znajdzie się ktoś, kto je prawidłowo wykona, może zależeć czyjeś życie. W myśl tej maksymy kolejny raz w naszej szkole realizowany jest program  „Ratujemy i uczymy ratować”, który omawia dogłębnie zagadnienia takie, jak wypadek i udzielanie pierwszej pomocy i przygotowuje dzieci do właściwego zachowania w takich sytuacjach. Czytaj więcej ...

Klasa II b w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Śniadaniowa Klasa”

Klasa II b z wychowawczynią panią Anną Frąszczak przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Śniadaniowa Klasa” – uczymy zasad prawidłowego odżywiania, którego organizatorem są Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” spółka  z  o. o.  Partnerem merytorycznym akcji jest FundacjaWspierająca Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży „Rośnij Zdrowo”. Czytaj więcej ...

Przedszkolaki u stomatologa

Dnia 31 października przedszkolaki z grupy 1 wybrały się ze swoją panią do dentysty. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem słuchały na temat higieny zębów. Zostały zapoznane ze sprzętem dentystycznym. Otrzymały od lekarza stomatologa pani Marleny Juszczak naklejki dzielnego pacjenta. Czytaj więcej ...

 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip