Rekrutacja do klasy I

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2024/25

 

Potwierdzenie woli uczęszczania – szkoła podstawowa

Karta zapisu dziecka do klasy I

Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez Radę Gminy i Miasta Raszków I klasa-SPOZA OBWODU

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok 2024/25

Potwierdzenie woli uczęszczania – oddział przedszkolny

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe. Oddział Przedszkolny

Oświadczenie

Zarządzenie Nr 0050.1756.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 4 stycznia 2024r.-TERMINY REKRUTACJI

Zarządzenie Nr 0050_1756_2024 z dn_04_04_2024 term_rekrut_P-la i kl_I S_P-1

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2024/2025 DO: PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W  PUBLICZNYCH SZKOŁACH  PODSTAWOWYCH, KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ I MIASTO RASZKÓW

 Na podstawie art. 29 ust.2 pkt 2 i  art.154 ust.1 pkt 1 i  ust.3 ustawy z dnia 14  grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz.900 ze zm.)

 Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości:

 Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków oraz dokumenty składane przy rekrutacji, a także punktacja przypisana za poszczególne kryteria, będąca podstawą do przyjęcia, określone w :

1. Uchwale Nr XXV//197/2017 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przeszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków

2. Uchwale Nr XXV/196/2017 Rady Gminy i Miast Raszków z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do  klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę i Miasto Raszków.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków, określone w :

Zarządzeniu Nr 0050.1756.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 4 stycznia 2024 roku w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków.

Informacje dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera i AK zaprasza dzieci do nowoczesnych, wspaniale wyposażonych oddziałów przedszkolnych. Oddziały ,,0” doskonale przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole. Pozwalają na łagodną adaptację i niwelują stres dziecka.

Od 19 lutego do 8 marca rodzice składają wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w naszej szkole. Do wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Czytaj więcej ...

Nasza szkoła to najlepszy wybór!

Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły podstawowej

Potwierdzenie należy dostarczyć do sekretariatu do dnia 29 marca 2023r.

potwierdzenie woli uczęszczania – szkoła podstawowa

Rekrutacja do klasy 1 na rok szkolny 2023/2024

Prosimy o przyniesienie dokumentów z aktem urodzenia dziecka (do wglądu) oraz aktualnego zdjęcia dziecka w terminie od 20 lutego do 10 marca
Dokumenty wymagane dla dzieci spoza obwodu
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip