Zapisy do oddziału przedszkolnego

Potwierdzenie woli uczęszczania-Oddział Przedszkolny

Potwierdzenie należy dostarczyć do sekretariatu do dnia 29 marca 2023r.

potwierdzenie woli uczęszczania – oddział przedszkolny

Rekrutacja do odziału przedszkolnego na rok 2023/2024

Wymagane dokumenty:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

Oświadczenie

Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe. Oddział Przedszkolny

 

Zarządzenie Nr 0050.1364.2023 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 4 stycznia 2023r.-terminy rekrutacji

Zarządzenie Nr 0050.1364. 2023 z dn.4.01.2023 term. rekrut. P-la i kl. I S.P.-1

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2023/2024 DO: PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W  PUBLICZNYCH SZKOŁACH  PODSTAWOWYCH,  KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ I MIASTO RASZKÓW

Na podstawie art. 29 ust.2 pkt 2 i  art.154 ust.1 pkt 1 i  ust.3 ustawy z dnia 14  grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz.1082 ze zm.)

 Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości: Czytaj więcej ...

Informacje dotyczące rekrutacji 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera i AK zaprasza dzieci do nowoczesnych, wspaniale wyposażonych oddziałów przedszkolnych. Oddziały ,,0” doskonale przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole. Pozwalają na łagodną adaptację i niwelują stres dziecka.

Przypominamy, że od 6 lutego do 17 lutego rodzice dzieci pięcioletnich, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w naszej szkole, składają deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego.

Od 20 lutego do 10 marca rodzice składają wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w naszej szkole. Do wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Nasza szkoła to najlepszy wybór!

 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip