Świetlica

Regulamin świetlicy (kredkowej)

 Regulamin świetlicy (kredkowej)

 przy Szkole Podstawowej w Raszkowie na rok szkolny 2020/2021

  w okresie pandemii COVID-19

 § 1 Postanowienia ogólne

Świetlica stanowi integralną częścią szkoły w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym.

  • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
  • Do świetlicy mogą przychodzić jedynie dzieci zdrowe.
  • Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający w świetlicy  jest  zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.
  • Warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka na świetlicę jest praca  zawodowa obojga rodziców, bądź samotnie wychowujących rodziców( opiekunów).
  • Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy do godz. 16,00. Czytaj więcej ...
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip