Dla rodziców

Informacje dla każdego rodzica dziecka uczęszczającego

 do Szkoły Podstawowej

im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie

z siedzibą w Pogrzybowie

rok szkolny 2019/ 2020

Informacje o szkole:

Adres strony Internetowej szkoły: sp.raszkow.pl

Adres e-mail: spraszkow@wp.pl

Telefony: 62 734 33 81, 62 734 33 19

 

Dyrektor szkoły: Alicja Duczmal

Wicedyrektorzy szkoły: Małgorzata Hajdziony

Damian Juszczak

 • Godziny pracy 8.00 – 15.00

 

Pedagog szkolny: Renata Bartoś

Godziny pracy:

poniedziałek    09.00 – 14.00

wtorek             09.00 – 13.30

środa               09.00 – 13.30

czwartek         09.00 -  15.00

piątek              09.00 – 13.00     gab.215  IIp.

 

Psycholog szkolny: Katarzyna Stefańska

 • Godziny pracy: poniedziałek  10.00 – 14.00

piątek             10.00 – 14.00     gab.11 parter

 

Sekretarz szkoły: Agnieszka Krawczyk, Katarzyna Tomaszewska

 • Sekretariat czynny codziennie : 7.00 – 15.00

 

Pielęgniarka higieny szkolnej: Donata Wasiak

 • Gabinet czynny codziennie: 8.00 – 14.00 (do 31.12.2019 r.)

(od 1.01.2020r. zmiana godzin pracy)

 

Opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły i zapisanymi na świetlicę:

 • Od 6.30 – 7.30   –  świetlica „Kredkowa” dla uczniów klas 0 – III -  J.Sikorska
 • Od 7.10 – 7.40  –  świetlica dla uczniów klas IV – VIII   B.Nadobna (pon.wt.), B.Zagórska ( śr.) J. Żurkiewicz (czw.), A.Duczmal (pt)
 • Po zakończeniu lekcji opiekę w świetlicach nad dziećmi organizują:

- dla klas I – III – Justyna Sikorska (czynna do godz. 16.00)

- dla klas IV – VIII –  Anna Wojtczak (czynna do godz. 15.15 – do ostatniego odwozu)


Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 2.09.2019 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna : 23.12.2019 do  31.12.2019 r.
 • Zakończenie I półrocza: 24.01.2020 r.

- informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną: 20.12.2019 r.

- informacja o proponowanych ocenach za I półrocze: 13.01.2020 r.

 • Ferie zimowe: 27.01- 09.02.2020 r.
 • Rekolekcje wielkopostne: marzec/kwiecień ? 2020 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 09.04 –14.04.2020 r.

- informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną 22.05.2020 r.

- informacja o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego: 12.06.2020 r.

 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25.06.2020 r.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 26.06. 2020 r. godz. 9.00

 

Terminy spotkań z rodzicami

 1.  11 września 2019 r.-  kl. 0 – III

12 września  2019 r. – kl. IV – VIII

 

 1. II.    6 listopada  2019 r.-  kl. 0 – III

7 listopada  2019 r. – kl. IV – VIII

 

III. 22 stycznia  2020 r. –  kl. 0 – III

23 stycznia  2020 r. – kl. IV – VIII

 

IV. 13 maja 2020 r.- kl. 0 – III

14 maja  2020 r. – kl. IV – VIII

 

V. dodatkowe spotkania rodziców:

- uczniów klas III podsumowujące pierwszy etap edukacyjny – 16.06.2020r.

Terminy dyżurów nauczycielskich dla rodziców:

 • 16. 10.2019 r. godz. 17.00 – 18.00
 • 11 .12. 2019 r. godz. 17.00 – 18.00
 • 25 .03. 2020 r. godz. 17.00 – 18.00

 

Propozycje dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

(w tych dniach odbywają się w szkole tylko zajęcia opiekuńcze)

 • 26 września 2019 r. – Cross Fiedlera
 • 28 listopada 2019 r.-  Święto szkoły – nadanie imienia Szkoła Podstawowa

im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej  oraz wręczenie sztandaru szkoły

 • 21, 22, 23  kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 1 czerwca 2020 r. – Dzień Dziecka
 • 12 czerwca 2020 r. – dzień  wolny od zajęć dydakt.
 • 25 czerwca 2020 r. – dzień  wolny od zajęć dydakt.

 

v  Decyzją Rady Rodziców uczniowie naszej szkoły mogą być  ubezpieczeni od następstw NW w InterRisk. – składka 50 zł.

Wpłaty na ubezpieczenie należy dokonać u skarbników klasowych. Ostateczny termin

wpłaty mija 3 października 2019 r.

 

v  Wpłaty na Radę Rodziców jak w roku ubiegłym 60 zł – najmłodsze dziecko, drugie dziecko – 40 zł

v  Składka  na zakup papieru ksero i tonerów do kserokopiarki – 10 zł (I półrocze)

 

v  Adres sklepu, w którym można kupić strój szkolny:    

     Sklep Firmowy:   ul. Krotoszyńska 91  Ostrów Wlkp. (62) 592 49 44,  502 685 547

         

Życzymy wszystkim Rodzicom radości i satysfakcji z edukacji  dzieci

 w naszej szkole

                                                                                                                 Dyrekcja szkoły      

 

 

Stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków  dla uzdolnionych uczniów  

Uzdolnieni uczniowie pobierający naukę w szkołach na terenie Gminy i Miasta Raszków bez względu na miejsce zamieszkania mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków na rok szkolny 2018/2019.

 Kto może ubiegać się o stypendium?

 Do ubiegania się o stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków uprawnieni są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniowie klas gimnazjalnych pobierający naukę w szkołach na terenie Gminy i Miasta Raszków bez względu na miejsce zamieszkania, którzy w roku szkolnym 2018/2019 w wyniku klasyfikacji rocznej

osiągnęli średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych minimum:

 1) w szkole podstawowej w klasach IV-VI       -  5,60

 2) w szkole podstawowej w klasach VII-VIII, w klasach gimnazjalnych    – 5,30

 

 Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

 Wnioski  o przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków należy składać  w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Raszków do 30 lipca 2019 roku.

 

Kto może złożyć wniosek?

 Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków może złożyć:

- dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców ucznia

lub

- rodzice.

 W jakiej wysokości i w jakiej formie przyznaje się stypendium?

 Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków jest przyznawane w formie świadczenia pieniężnego i wypłacane raz w roku szkolnym.

Wysokość stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków wynosi:

1)  dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej     - 500,00 złotych

 2) dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej, uczniów klas gimnazjalnych

- 800,00 złotych.

 Kto przyznaje stypendium?

 - Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Raszków.

- Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

- Przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków uzależnione jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy i Miasta Raszków na dany rok kalendarzowy.

Jakie wnioski nie będą rozpatrywane?

 Nie będą rozpatrywane:

- wnioski niekompletne,

- wnioski złożone po terminie.

  Do pobrania:

 • Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wpierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.
 • Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom.
 • Wniosek o przyznanie stypendium

Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków 20.03.2019.

Uchwała

Załącznik do uchwały

Załącznik do uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Uchwała

Uchwała

 Komunikat dotyczący ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Zgłaszanie szkody i dodatkowe informacje o ubezpieczeniu

Wniosek-nnw-szkolne

OWU TABELA USZCZERBKÓW

Oswiadczenie-nnw-szkolne

Telefony komórkowe, telewizja, Internet to narzędzia oferujące możliwość rozrywki, edukacji i kontaktu z bliskimi osobami. To również przestrzeń, w której dochodzi do wielu niepokojących zjawisk tj.: łatwy dostęp do pornografii czy innych niebezpiecznych treści dotyczących przemocy, narkotyków,  hazardu czy propagowania niebezpiecznych ideologii. W ww. poradnikach znajduje się wiele praktycznych wskazówek jak pomóc dzieciom rozpoznawać i unikać potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii, które mogą w konsekwencji prowadzić do uzależnień, zaburzeń osobowości, agresji i niszczenia relacji społecznych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami: „Bezpieczne technologie – poradnik dla rodziców i wychowawców” oraz „Chrońmy dzieci przed pornobiznesem – wezwanie do działania”.

Bezpieczne technologie

Chrońmy dzieci przed pornobiznesem

 

 
509px-herb_polski-svg_