Komunikaty

Sprzedaż mundurków tymczasowo przeniesiona do siedziby firmy:

Godziny otwarcia: od 7:00 do 17:00
od poniedziałku do piątku

DRESSING  ul.  Szkolna 13  LAMKI
(W nawigacj istary adres LAMKI 48 H)

Telefon kontaktowy:  502685547 , 504157737

 

 

Informacje dla każdego rodzica dziecka uczęszczającego  do Szkoły Podstawowej

im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie

z siedzibą w Pogrzybowie - rok szkolny 2021/ 2022

Informacje o szkole:

Adres strony Internetowej szkoły: sp.raszkow.pl

Adres e-mail: spraszkow@wp.pl

Telefony: 62 734 33 81, 62 734 33 19

 

Dyrektor szkoły: Damian Juszczak

Wicedyrektorzy szkoły: Małgorzata Hajdziony, Alicja Duczmal

 • Godziny pracy 8.00 – 15.00

 

Sekretarz szkoły: Agnieszka Krawczyk, Marta Strzelec

 • Sekretariat czynny codziennie: 7.00 – 15.00

 

Pedagog szkolny: Karolina Nowicka     gab.215  II p.

 

 • Godziny dla rodziców: poniedziałek    9.15 – 12.30 oraz 13.30 – 14.15

wtorek             7.30 – 11.30

środa               8.30 – 12.30

czwartek         7.30 – 12.30

piątek              7.40 – 12.40

Psycholog szkolny: Katarzyna Stefańska    gab.11 parter

 • Godziny pracy: poniedziałek  9.00 – 13.00

środa              9.00 – 13.00

piątek             9.00 – 12.00

tel. w pilnych sprawach: 602 725 882

 

Gabinet medycyny szkolnej: Beata Wicenciak

 • Gabinet czynny:  poniedziałek 11.15 – 15.00

wtorek             8.00 – 14.30

środa               8.00 – 14.30

czwartek         8.00 – 14.30

piątek              nieczynny

 

Opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły i zapisanymi na świetlicę:

 • Od 6.30 – 7.30   –  świetlica „Kredkowa” dla uczniów klas 0 – III -  Justyna Sikorska
 • Od 7.10 – 7.40  –  świetlica dla uczniów klas IV – VIII  -

pon., wt. – A. Duczmal,   śr., czw. – Ewa Adamcio,   pt. – Bogumiła Nadobna

 

 • Po zakończeniu lekcji opiekę w świetlicach nad dziećmi organizują:

- dla klas I – III – Justyna Sikorska (świetlica czynna do godz. 16.00)

- dla klas IV – VIII – Beata Karolewska (pon.), Marcin Kałuża (wt, śr.), Marzena Klimek (czw.) ,    Renata Brajer( (pt.)  - świetlica czynna do godz. 15.15 – do ostatniego odwozu

 

Terminy dyżurów nauczycielskich dla rodziców:

 • 25. 10. 2021 r. godz. 17.00 – 18.00
 • 28 .03. 2022 r. godz. 17.00 – 18.00
 • 16.05. 2022 r. godz.  17.00 – 18.00

 

Terminy spotkań z rodzicami:

       15 września 2021 r. -  kl. 0 – IV                                          1 lutego  2022 r. –  kl. 0 – IV

16 września  2021 r. – kl. V – VIII                                      3 lutego  2022 r. – kl. V – VIII

24 listopada  2021 r.-  kl. 0 – IV                                          27 kwietnia 2022 r. -  kl. 0 – IV

25 listopada  2021 r. – kl. V – VIII                                    28 kwietnia  2022 r. – kl. V – VIII

V. dodatkowe spotkania rodziców:

- uczniów klas III podsumowujące pierwszy etap edukacyjny – 20. 06.2022 r.

 

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 1.09.2021 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna : 23.12.2021 do  31.12.2021 r.
 • Zakończenie I półrocza: 28.01.2022 r.

- informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną: 22.12.2021 r.

- informacja o proponowanych ocenach za I półrocze: 7.01.2022 r.

 • Ferie zimowe: 17 – 30. 01.2022 r.
 • Rekolekcje wielkopostne: kwiecień 2022 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 14 – 19.04.2022 r.
 •  Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną 17.05.2022 r.
 • Informacja o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego: 9.06.2022 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23.06.2022 r.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 24.06. 2022 r.

 

Propozycje dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

(w tych dniach odbywają się w szkole tylko zajęcia opiekuńcze)

 • 29  września 2021 r. – Cross Fiedlera
 • 12 listopada 2021 r. – dzień  wolny od zajęć dydakt.
 • 2 maja 2022 r. – dzień  wolny od zajęć dydakt.
 • 24, 25, 26  maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 1 czerwca 2022 r. – Dzień Dziecka – święto sportu, Dzień z Pasją
 • 17 czerwca 2022 r. – dzień  wolny od zajęć dydakt.

 

v  Decyzją Rady Rodziców uczniowie naszej szkoły mogą być  ubezpieczeni od następstw NW w InterRisk. – składka 53 zł. (suma ubezpieczenia 25.000 zł)

Wpłaty na ubezpieczenie należy dokonać u skarbników klasowych. Ostateczny termin 15. 10. 2021 r.

 

Wpłaty na Radę Rodziców jak w roku ubiegłym 60 zł – najmłodsze dziecko, drugie dziecko – 40 zł,  kolejne zwolnione

 

v  Strój szkolny:    Sprzedaż mundurków sprzedaż tymczasowo przeniesiona do siedziby firmy  z wydłużonymi godzinami otwarcia od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku

Dressing ul. Szkolna 13, Lamki (w nawigacji stary adres Lamki 48 h )

tel. kontaktowy 502685547, 504157737     

   

 

Życzymy wszystkim Rodzicom radości i satysfakcji z edukacji  dzieci  w naszej szkole

                                                                                                                 Dyrekcja szkoły      

REKRUTACJA na rok szkolny 2021 2022

Zarządzenie 0050.703.2021 Burmistrza G i M Raszków z dn.18.01.2021 str.1

Zarządzenie 0050.703.2021 Burmistrza G i M Raszków z dn.18.01.2021 zał.1

Zarządzenie 0050.703.2021 Burmistrza G i M Raszków z dn.18.01.2021 zał.2

.

SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW 2019-2020

 

W razie wątpliwości i pytań związanych z trudnymi sytuacjami

związanymi z Państwa dziećmi zachęcamy również do kontaktu

z Zespołem ds.Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim

pokój 107

tel. 62/ 73 77 238 / 47 77 54 238

       62/ 73 77 239 / 47 77 54 239

Pod w/w numerami telefonów mogą Państwo uzyskać odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Zadania realizowane przez Zespół ds.Nieletnich i Patologii:

 • przeciwdziałanie przestępczości oraz demoralizacji nieletnich;
 • prowadzenie postępowań w sprawach czynów karalnych popełnionych przez nieletnich;
 • prowadzenie postępowań w sprawach o demoralizację nieletnich;
 • interwencje w sprawach nieletnich kierowane do Sądu Rejonowego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich;
 • prowadzenie działalności prewencyjno – edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
 • współdziałanie z instytucjami rządowymi, pozarządowymi i samorządowymi w zakresie przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji nieletnich;

 

 

 

 

 
509px-herb_polski-svg_

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip