Komunikaty

W razie wątpliwości i pytań związanych z trudnymi sytuacjami

związanymi z Państwa dziećmi zachęcamy również do kontaktu

z Zespołem ds.Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim

pokój 107

tel. 62/ 73 77 238 / 47 77 54 238

       62/ 73 77 239 / 47 77 54 239

Pod w/w numerami telefonów mogą Państwo uzyskać odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Zadania realizowane przez Zespół ds.Nieletnich i Patologii:

 • przeciwdziałanie przestępczości oraz demoralizacji nieletnich;
 • prowadzenie postępowań w sprawach czynów karalnych popełnionych przez nieletnich;
 • prowadzenie postępowań w sprawach o demoralizację nieletnich;
 • interwencje w sprawach nieletnich kierowane do Sądu Rejonowego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich;
 • prowadzenie działalności prewencyjno – edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
 • współdziałanie z instytucjami rządowymi, pozarządowymi i samorządowymi w zakresie przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji nieletnich;

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia szkolnego?

Wniosek o wypłate świadczenia

zgłoszenie szkody formularz

zgłoszenie szkody -instrukcja postepowania

Informacje dla każdego rodzica dziecka uczęszczającego

 do Szkoły Podstawowej

im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie

z siedzibą w Pogrzybowie

rok szkolny 2019/ 2020

Informacje o szkole:

Adres strony Internetowej szkoły: sp.raszkow.pl

Adres e-mail: spraszkow@wp.pl

Telefony: 62 734 33 81, 62 734 33 19

 

Dyrektor szkoły: Alicja Duczmal

Wicedyrektorzy szkoły: Małgorzata Hajdziony

Damian Juszczak

 • Godziny pracy 8.00 – 15.00

 

Pedagog szkolny: Renata Bartoś

Godziny pracy:

poniedziałek    09.00 – 14.00

wtorek             09.00 – 13.30

środa               09.00 – 13.30

czwartek         09.00 -  15.00

piątek              09.00 – 13.00     gab.215  IIp.

 

Psycholog szkolny: Katarzyna Stefańska

 • Godziny pracy: poniedziałek  10.00 – 14.00

piątek             10.00 – 14.00     gab.11 parter

 

Sekretarz szkoły: Agnieszka Krawczyk, Katarzyna Tomaszewska

 • Sekretariat czynny codziennie : 7.00 – 15.00

 

Pielęgniarka higieny szkolnej: Donata Wasiak

 • Gabinet czynny codziennie: 8.00 – 14.00 (do 31.12.2019 r.)

(od 1.01.2020r. zmiana godzin pracy)

 

Opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły i zapisanymi na świetlicę:

 • Od 6.30 – 7.30   –  świetlica „Kredkowa” dla uczniów klas 0 – III -  J.Sikorska
 • Od 7.10 – 7.40  –  świetlica dla uczniów klas IV – VIII   B.Nadobna (pon.wt.), B.Zagórska ( śr.) J. Żurkiewicz (czw.), A.Duczmal (pt)
 • Po zakończeniu lekcji opiekę w świetlicach nad dziećmi organizują:

- dla klas I – III – Justyna Sikorska (czynna do godz. 16.00)

- dla klas IV – VIII –  Anna Wojtczak (czynna do godz. 15.15 – do ostatniego odwozu)

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 2.09.2019 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna : 23.12.2019 do  31.12.2019 r.
 • Zakończenie I półrocza: 24.01.2020 r.

- informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną: 20.12.2019 r.

- informacja o proponowanych ocenach za I półrocze: 13.01.2020 r.

 • Ferie zimowe: 27.01- 09.02.2020 r.
 • Rekolekcje wielkopostne: marzec/kwiecień ? 2020 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 09.04 –14.04.2020 r.

- informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną 22.05.2020 r.

- informacja o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego: 12.06.2020 r.

 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25.06.2020 r.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 26.06. 2020 r. godz. 9.00

 

Terminy spotkań z rodzicami

 1.  11 września 2019 r.-  kl. 0 – III

12 września  2019 r. – kl. IV – VIII

 

 1. II.    6 listopada  2019 r.-  kl. 0 – III

7 listopada  2019 r. – kl. IV – VIII

 

III. 22 stycznia  2020 r. –  kl. 0 – III

23 stycznia  2020 r. – kl. IV – VIII

 

IV. 13 maja 2020 r.- kl. 0 – III

14 maja  2020 r. – kl. IV – VIII

 

V. dodatkowe spotkania rodziców:

- uczniów klas III podsumowujące pierwszy etap edukacyjny – 16.06.2020r.

Terminy dyżurów nauczycielskich dla rodziców:

 • 16. 10.2019 r. godz. 17.00 – 18.00
 • 11 .12. 2019 r. godz. 17.00 – 18.00
 • 25 .03. 2020 r. godz. 17.00 – 18.00

 

Propozycje dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

(w tych dniach odbywają się w szkole tylko zajęcia opiekuńcze)

 • 26 września 2019 r. – Cross Fiedlera
 • 28 listopada 2019 r.-  Święto szkoły – nadanie imienia Szkoła Podstawowa

im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej  oraz wręczenie sztandaru szkoły

 • 21, 22, 23  kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 1 czerwca 2020 r. – Dzień Dziecka
 • 12 czerwca 2020 r. – dzień  wolny od zajęć dydakt.
 • 25 czerwca 2020 r. – dzień  wolny od zajęć dydakt.

 

v  Decyzją Rady Rodziców uczniowie naszej szkoły mogą być  ubezpieczeni od następstw NW w InterRisk. – składka 50 zł.

Wpłaty na ubezpieczenie należy dokonać u skarbników klasowych. Ostateczny termin

wpłaty mija 3 października 2019 r.

 

v  Wpłaty na Radę Rodziców jak w roku ubiegłym 60 zł – najmłodsze dziecko, drugie dziecko – 40 zł

v  Składka  na zakup papieru ksero i tonerów do kserokopiarki – 10 zł (I półrocze)

 

v  Adres sklepu, w którym można kupić strój szkolny:    

     Sklep Firmowy:   ul. Krotoszyńska 91  Ostrów Wlkp. (62) 592 49 44,  502 685 547

         

Życzymy wszystkim Rodzicom radości i satysfakcji z edukacji  dzieci

 w naszej szkole

                                                                                                                 Dyrekcja szkoły      

 

Zasady płatności za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

1) Podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

- kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

- kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

- kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

Kwoty te stanowią dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie,

numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot.

2) Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:

- do języka obcego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,

- do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej,

- do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I, II gimnazjum,

szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

 

 
509px-herb_polski-svg_