Rada Rodziców

Rada Rodziców

Przewodnicząca: Iwona Żukowska

Zastępca Przewodniczącej: Sabina Glapa

Skarbnik: Małgorzata Marciniak

Sekretarz: Małgorzata Otwiaska

Członek: Marta Marciniak


Czytaj:  Regulamin Rady Rodziców