Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami:

1.

07.09.2016

środa

Spotkania z rodzicami klas 4-6

08.09.2016

czwartek

Spotkania z rodzicami klas 1-3

 

18.10.2016

czwartek

Dyżur dla rodziców  

2.

16.11.2016

środa

Spotkania z rodzicami klas 4-6

17.11.2016

czwartek

Spotkania z rodzicami klas 1-3

 

20.12.2016

czwartek

Dyżur dla rodziców 

3.

25.01.2017

środa

Spotkania z rodzicami klas 4-6

26.01.2017

czwartek

Spotkania z rodzicami klas 1-3

 

04.04.2017

czwartek

Dyżur dla rodziców 

4.

10.05.2017

środa

Spotkania z rodzicami klas 4-6

11.05.2017

czwartek

Spotkania z rodzicami klas 1-3