Gala Finałowa I edycji Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

W grudniu 2018 roku rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 o nazwie Uczniowskie Laboratoria Informatyczne, tzw. ULI. W zajęciach pod kierunkiem pani Izabeli Urbaniak uczestniczyli uczniowie klas V – VIII: Julia Glapa, Patrycja Cieluch, Klaudia Moskot, Martyna Mocek, Weronika Oleśków, Sandra Chmielarz, Marta Gruszczyńska, Ewa Obsadna, Aleksandra Sibińska, Jan Urbaniak, Oliwier Urbaniak, Michał Mielcarek, Adam Mielcarek, Michał Kruszyk, Wojciech Janiak, Szymon Szymaniak i  Szymon Rostalski. Udział w tym projekcie pozwolił na wyposażenie naszej szkoły w niezbędne sprzęty potrzebne do realizacji zaleconych zadań. Głównym celem projektu ULI było podniesienie poziomu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK, w tym umiejętności rozwiązywania problemów z użyciem  komputera. W ramach tego projektu otrzymaliśmy : laptop, zestaw 25 tabletów, 8 gier edukacyjnych do nauki programowania SCOTTIE GO,6 zestawów do montażu układów sterowanych programowaniem BE CREO i aparat fotograficzny.

Dzieliliśmy się zdobytą wiedzą z uczniami klas młodszych, uczyliśmy się programować i tworzyliśmy własne, tematyczne mapy myśli.  Zorganizowaliśmy nocne zajęcia pod tytułem „Mój przyjaciel smartfon”, na których pracowaliśmy nad tworzeniem quizów i gier. Wyjechaliśmy na wycieczkę do Laboratorium Wyobraźni w Poznaniu, gdzie dowiedzieliśmy się m.in., jak działa iluzja i co może stać się z naszym środowiskiem, gdy zaczną podupadać gatunki. Projekt zakończyliśmy wydaniem gazetki szkolnej pt.: „Kajecik ucznia”, oraz filmem „Mówimy <<nie>> szkolnej nudzie”, w którym staraliśmy się pokazać, jak pracowaliśmy przez ostatnie pół roku. Techniczną opiekę nad  projektem sprawował pan Karol Marciszewski.

Uczniowie w następujący sposób podsumowali udział w projekcie:

- „Korzyści jakie osiągnęliśmy to przede wszystkim wzbogacenie zasobu szkoły o pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, co z pewnością będzie miało duży wpływ na  podniesienie jakości pracy szkoły  i pozwoli  uatrakcyjnić zajęcia”.

-  „Wśród uczniów różnych klas wyłonili się liderzy, którzy przekazują swoim kolegom umiejętności nabyte podczas realizacji projektu”

- „Szkoła z małego miasteczka promuje swoich uczniów i nauczycieli na gali o zasięgu wojewódzkim!”

- „Korzyścią płynącą z udziału w projekcie dla mnie jako koordynatora i nauczyciela była możliwość własnego rozwoju,  podnoszenie kompetencji co ma wpływ na atrakcyjność i efektowność prowadzonych przeze mnie zajęć, zarówno obowiązkowych jak  i dodatkowych, z większą swoboda korzystam   z technologii informacyjnej”

- „Moje lekcje to nie wykłady, ćwiczenia to udział uczniów w laboratorium! Badamy, działamy, tworzymy!”

A tak projekt podsumowała pani Izabela Urbaniak: „Uczniowie angażowali się w zależności od stopnia zainteresowania tematyką zajęć. Laboratoria pozwoliły na odkrycie nowych talentów uczniowskich np.  składanie gazety ujawniło świetnych dziennikarzy, zabawa ze Scootym oraz Be creoo – programistów, nagrywanie własnych filmów wyłoniło  aktorów, reżyserów, operatorów filmowych czy montażystów. Zauważyłam znaczny wzrost aktywności u uczniów. W naturalny sposób dzielili się na zespoły, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.”

Zwieńczeniem roku pracy 287 zespołów uczniowskich, 3400 uczniów i 444 nauczycieli ze szkół na każdym poziomie nauczania z całej Wielkopolski była Gala Finałowa, w której udział wziął cały zespół uczniów wraz z opiekunem panią Izabelą Urbaniak i dyrektorem szkoły panią Alicją Duczmal.

Gospodarzem Gali Finałowej była pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Podczas Gali wystąpili, pan Piotr Waśko – Dyrektor Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, pan profesor Waldemar Łazuga – Główny Ekspert ds. rozwoju kompetencji kluczowych w Projekcie oraz pan profesor dr hab. Witold Abramowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który wygłosił wykład pt. „Nasza przyszłość ze sztuczną inteligencją”.

Miło nam poinformować, że w kategorii 4 – 8  Uczniowskie Laboratoria Informatyczne najlepszą szkołą w Wielkopolsce został zespół uczniów Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie. Nagrodę z rąk organizatorów otrzymała również opiekunka szkolnego projektu pani Izabela Urbaniak.

Gratulujemy!

dyplom

Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip