Gminny Konkurs Ortograficzny

We wtorek, 15 maja 2018r. przedstawiciele klas trzecich wzięli udział w 14 Gminnym Konkursie Ortograficznym, który jak co roku odbył się w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny w składzie: Lena Kocińska, Zuzanna Szczepaniak i Krzysztof Łuszczek oraz Weronika Suplicka, Patryk Chmura i Norbert Orłowski, uczniowie klas 3a, 3b i 3e. Dzieci pisały dyktando ortograficzne o tematyce przyrodniczej, a następnie pracując już drużynowo rozwiązywały krzyżówkę, uzupełniały tekst z lukami, uzupełniankę z wyrazami  z „ó” lub „u”, które następnie szeregowały wg alfabetu, a także wyszukiwały ukryte wyrazy. Zdobywając 398, 5 i 38 punktów, nasi dzielni mistrzowie ortografii zajęli drugie i trzecie miejsce. Otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Uczniów do konkursu przygotowały panie: Anna Sztok, Iwona Bartczak i Alina Stefańska. Opiekę nad drużynami podczas trwania konkursu pełniła pani Marzena Klimek, która wraz z innymi nauczycielkami zasiadła w komisji. Dziękujemy rodzicom: pani Urszuli Łuszczek, Annie Orłowskiej i Izabeli Suplickiej za pomoc w opiece nad dziećmi i dowóz do Szkoły w Bieganinie.

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_