Hala

OFERTA WYNAJMU HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie prosi zainteresowanych wynajmem hali sportowej o dokonywanie rezerwacji.

Pierwszeństwo mają organizacje sportowe z terenu Gminy i Miasta Raszków.

Zapraszamy!!

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADEGO FIEDLERA

W RASZKOWIE Z SIEDZIBĄ W POGRZYBOWIE

 Instytucje, firmy, osoby prywatne mogą składać wnioski o wynajem hali widowiskowo-sportowej

przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie.

Wynajem hali: w dni powszednie w godz.: 18:00 – 22:00, w soboty w godz. 9:00 – 21:00

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, tel. 62 7343381

wniosek o wynajem hali

regulamin hali sportowo-widowiskowej

Uroczyste otwarcie hali widowiskowo-sportowej

W środę 8 stycznia 2014 roku ,dokładnie w 570 rocznicę nadania praw miejskich dla Raszkowa, została oddana do użytku hala sportowo – widowiskowa przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie. To obecnie jedna z największych i najnowocześniejszych hal w Południowej Wielkopolsce, wyposażona w salę do fitnesu i siłownię. Budowa tego obiektu trwała ponad trzy lata. Kamień węgielny pod budowę hali został wmurowany 24 czerwca 2010 roku. Koszt budowy hali wyniósł 8 mln złotych.

Obiekt ten będzie służyć uczniom Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Raszkowie i wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Raszków.

W uroczystym otwarciu hali sportowo – widowiskowej wzięło udział około 600 gości – mieszkańców gminy – w tym: sołtysi z terenu Gminy i Miasta Raszków oraz przedstawiciele Rad Sołeckich, prezesi oraz przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, bracia kurkowi, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie Gminy i Miasta Raszków oraz na terenie Powiatu Ostrowskiego, przedsiębiorcy i przedstawiciele zakładów pracy działających na terenie Gminy i Miasta Raszków oraz naszego powiatu, prezesi kółek rolniczych z terenu naszej gminy, pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Raszków, przedstawiciele rad rodziców, nauczyciele  i młodzież szkolna.

Wśród zaproszonych gości byli także: Piotr Walkowski Poseł na Sejm RP, Seweryn Kaczmarek Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Paweł Rajski Starosta Powiatu Ostrowskiego, Jacek Bartczak Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, Andrzej Matyba Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Raszków oraz wszyscy radni Rady Gminy i Miasta Raszków, Maria Tomaszewska oraz Roman Pacholczyk – radni Rady Powiatu Ostrowskiego, Zbigniew Raczak – Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Sławomir Portasiak Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, Andrzej Biliński Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim, Dariusz Hyhs Powiatowy Lekarz Weterynarii, Marlena Maląg Wiceprezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Antoni Hadryś Zastępca Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski, Lucjusz Wasielewski Wiceprezes Polskiego Związku Kolarskiego, Piotr Rokicki Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Raszków, Marianna Owczarek Skarbnik Gminy i Miasta Raszków, Bolesław Borkowski Skarbnik Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Anna Ćwiklak Prezes Banku Spółdzielczego w Raszkowie, Andrzej Frąszczak Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Raszkowie, przedstawiciele wykonawców, nadzoru budowlanego oraz projektant hali sportowo – widowiskowej, ksiądz proboszcz kanonik Grzegorz Ignor, ksiądz proboszcz kanonik Grzegorz Kamzol, ksiądz kanonik Bolesław Nowak, Przemysław Krysztofiak Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, Mirosław Wodniczak Prezes Zarządu Żużlowego Klubu Sportowego Ostrovia, Piotr Gmurowski Komendant Komisariatu Policji w Raszkowie, dyrektorzy, kierownicy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Raszków.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Gminy i Miasta Raszków pan Jacek Bartczak, który w kilku słowach przypomniał historię budowy hali, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak nowoczesnego obiektu  i życzył tym, którzy będą z niej korzystać zadowolenia i wielu sportowych sukcesów.

Po tym wystąpieniu nadszedł czas, aby dokonać symbolicznego otwarcia hali. Wstęgę wspólnie przecinali: Jacek Bartczak Burmistrz, Andrzej Matyba Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Raszków, Anna Ćwiklak Prezes Banku Spółdzielczego w Raszkowie, Aleksandra Krawczyk Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie, Damian Juszczak Dyrektor Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie, Roman Pułkownik przedstawiciel Firmy PBO, która realizowała tę inwestycję, Wiesław Motyl projektant oraz Paweł Woźniak odpowiedzialny za nadzór budowlany.

Po uroczystym przecięciu wstęgi ksiądz proboszcz kanonik Grzegorz Kamzol poświęcił oddany do użytku obiekt.

Po części oficjalnej głos zabrali goście, którzy gratulowali Burmistrzowi i Radzie Gminy i Miasta Raszków tak wspaniałego obiektu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie pani Aleksandra Krawczyk w swoim przemówieniu przypomniała zebranym, że 13 lutego 2014 roku minie 30 lat od dnia rozpoczęcia pracy w nowym budynku szkoły. Był to wówczas szczyt naszych marzeń, obecnie mamy piękną szkołę, dobrze wyposażone sale lekcyjne i nowoczesną halę sportowo – widowiskową. Za nowoczesny obiekt sportowy pani dyrektor podziękowała burmistrzowi, panu Jackowi Bartczakowi, absolwentowi raszkowskiej podstawówki,   raszkowskim radnym, budowniczym i projektantom hali oraz nauczycielom.

Następnie przyszedł czas na program artystyczny, który został przygotowany specjalnie na tę okazję.

Swój program artystyczny zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie oraz gimnazjalistki z Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie. Nasi uczniowie przedstawili krótki program artystyczny przygotowany przez panie Małgorzatę Hajdziony, Iwonę Bieniek oraz panów Adama Dutkowskiego i Łukasza Naczke. Wszystkim zaproszonym i obecnym w tym dniu gościom zaprezentowała się pierwsza w naszej szkole klasa sportowa, dla której możliwość ćwiczeń w nowej hali  będzie zaszczytem i przyjemnością.

W programie artystycznym wystąpili również: Chór Towarzystwa Śpiewu w Raszkowie pod dyrekcją Jerzego Wojtaszka, Zespół Tańca Ludowego GŁOGOWIANIE, Zespół Tańca Ludowego „SWOJACY” , Zespół Tańca Towarzyskiego DUET , Zespół Muzyki Dawnej EFFASCINATO, soliści zespołu DUET Przemek Owczarek i Patryk Jankowski.

Gwiazdą tego wieczoru był Andrzej Cierniewski, którego występ zachęcił wszystkich gości do wspólnej zabawy.

Rosną mury…

Z inicjatywy Burmistrza Gminy  i Miasta  Raszków pana Jacka Bartczaka w 2010 roku rozpoczęła się budowa nowoczesnej hali sportowej.  Zakończył się już pierwszy etap budowy, który dotyczył przede wszystkim prac ziemnych. Od tej pory mury hali z każdym dniem. Będzie to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w powiecie ostrowskim z którego korzystać będą wszyscy mieszkańcy gminy. Budowa hali to największa inwestycja w gminie Raszków.

Postęp prac  na dzień 14.03.2013r.

Postęp prac  na dzień 18.11.2013r.

 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip