Konkurs „Moja miejscowość w roku 2030″

Konkurs dla szkół podstawowych: Moja miejscowość w roku 2030

Celem Konkursu jest pobudzenie kreatywności młodych Wielkopolan oraz poczucia ich tożsamości z miejscem i środowiskiem w którym żyją, poprzez zaprezentowanie ich wyobrażeń i wizji swojej miejscowości w roku 2030.

Prace plastyczne powinny być  wykonane w technice kolażu i składać się z 4 osobnych arkuszy, każdy o formacie A3, które będą interpretacją tematów:

a. przestrzeń (ulice, domy, ogrody, komunikacja itp.),

b. praca (zawody, miejsca pracy, narzędzia, maszyny itp.),

c. zabawa (miejsca wypoczynku, zabawki, place zabaw, rozrywki),

d. ludzie (mieszkańcy, inne narodowości, młodzi, starzy, relacje między nimi).

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_