Konkurs na mój kalendarz adwentowy „Mein Adventskalender”

Adresaci konkursu: uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej

Organizator konkursu: Justyna Lisiak, nauczycielka języka niemieckiego w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie

Cele konkursu:

-popularyzacja języka niemieckiego,

-rozbudzanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym Niemiec,

-kształtowanie tolerancji wobec innych kultur,

-pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości,

-rozwijanie uzdolnień plastycznych,

-zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji

Opis konkursu:

Kalendarz adwentowy to tradycja, zgodnie z którą dzieci w Niemczech 1 grudnia otrzymują kalendarz z 24 okienkami/przegródkami, zawierającymi drobne niespodzianki. Okienka są ponumerowane i każdego dnia dziecko może otworzyć tylko jedno okienko. Kalendarz ma umilić dzieciom czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.

Forma konkursu:

Wykonanie kalendarza adwentowego „Mein Adventskalender”, uwzględniając 24 okienka/przegródki/pojemniczki itp. i ich numerację. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedna pracę.

Termin i miejsce składania prac:

do 6 grudnia 2020 r. (niedziela). Zdjęcie wykonanej pracy jako załącznik przesyłamy na adres mailowy:  justafrancka@poczta.onet.pl

W treści maila należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Kryteria szczegółowe:

-dowolna forma plastyczna,

Komisja konkursowa ( nauczyciele języków obcych oraz przedmiotów artystycznych) oceniając prace uczniów weźmie pod uwagę następujące kryteria:

-zgodność pracy z tematem,

-pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,

-estetykę i technikę wykonania pracy

Postanowienia ogólne:

-troje uczestników konkursu za zajęcie najwyższych miejsc uzyska dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które będą wręczone po powrocie dzieci do szkoły

–prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły,

-w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, nieujętych regulaminem, decyzję podejmuje organizator konkursu.

Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip