Legenda „O Lechu, Czechu i Rusie”

W nawiązaniu  do  listopadowego  bloku tematycznego  w klasach trzecich Nasza Tradycja i Historia   zrodził się pomysł na przygotowanie scenariusza  teatrzyku  kukiełkowego o  najdawniejszych dziejach  narodu polskiego na podstawie legendy „ O Lechu, Czechu i Rusie”.  Klasa 3a wraz wychowawczynią mgr  J.Sikorską  wykonała  dekoracje plastyczne  i zaprezentowała teatrzyk   w środę 21 listopada  młodszej grupie wiekowej  oraz rodzicom  podczas zebrania klasowego.

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_