„Old MacDonald had a farm”

Hi :)

Propozycja na dziś to znana piosenka ”Old MacDonald had a farm” (czyli „Stary MacDonad farmę miał”). Pierwsza wersja tej piosenki pochodzi z 1917 roku! Od tamtej pory została przetłumaczona na wiele języków i uczą się jej dzieci na całym świecie.

Zachęcamy do posłuchania piosenki w wersji angielskiej :)

Aby posłuchać, kliknij: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/old-macdonald-had-farm

Następie spróbuj nazwać po angielsku wszystkie zwierzętą, które pojawiły się w piosence.

Jakie odgłosy wydają te zwierzęta?

Have fun! :)  

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_