Pedagog

Pedagog szkolny dla klas starszych – mgr Ilona Posadzy przyjmuje :
PN. 7.45 – 12.00
ŚR.  7.45 – 11.30
CZW. 12.30 – 15.30
Gabinet znajduje się na parterze w głębi korytarza przy schodach. Istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się poprzez szkolny sekretariat.
Pedagog szkolny – mgr Renata Bartoś

Miejsce pracy pedagoga-sala 215, II piętro (przy sklepiku szkolnym)

DYŻURY PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW, LOGOPEDÓW DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PEDAGOG SZKOLNY

I półrocze roku szkolnego 2018/2019

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY PRACY

Godziny dla rodziców

ZAJĘCIA

Z UCZNIAMI

PONIEDZIAŁEK

9:00- 14:00

6 LEKCJA

Godziny dla rodziców

10:00- 12:00

 

WTOREK

9:00-14:00

 5 LEKCJA

Godziny dla rodziców

10:00-11:00

 

ŚRODA

9:00- 15:00

                               7 LEKCJA
Godziny dla rodziców

11:00- 13:00

 

CZWARTEK

9:00- 14:00

-

Godziny dla rodziców

11:00- 13:00

 

PIĄTEK

9:00- 15:00

5,7 LEKCJA

Godziny dla rodziców

  10:00- 11:00

 

 

Numer telefonu: 062 7343381 w. 16

Istnieje możliwość umówienia się z pedagogiem szkolnym w innych godzinach, po telefonicznym uzgodnieniu.

 

Dyżury w Poradni psychologniczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim: 

http://bip.poradnia-ostrow.pl/index.php?id=145&id2=108

 

Drodzy uczniowie!

Zachęcam Was do współpracy i przypominam w jakich sytuacjach możecie korzystać z mojej pomocy.

Zwróć się do mnie, gdy:

-czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

 -nie potrafisz porozumieć się z kolegą, rodzicem, nauczycielem

 -masz problem w rodzinie

 -chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

 -chciałbyś pomóc innym, a nie wiesz w jaki sposób

 -masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą inną sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić !

Szanowni rodzice!

Możecie oczekiwać ode mnie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu wielu sytuacji problemowych tj.:

 -trudności w nauce, bądź innych niepowodzeń dziecka,

-niepokojących zmian w zachowaniu dziecka,

-nieporozumień dziecka w domu,

-trudnych relacji dziecka z rodzicem, rówieśnikami.

Porady dla rodziców i materiały do pobrania:

Chwalić czy ganić

Jak wychować szczęśliwe dziecko

KARAĆ DZIECKO CZY NIE

MOTYWOWANIE DZIECI DO DZIAŁANIA

Pamiętaj

POSTAWY RODZICIELSKIE

PROŚBA DZIECKA

RADY DLA RODZICÓW

Czy telewizja i komputer są zagrożeniem?

Telewizja, komputer – wróg czy sprzymierzeniec?

WPŁYW MEDIÓW NA ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY DZIECKA

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW DZIECI NADPOBUDLIWYCH

Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej?

Wykaz instytucji służących pomocą dziecku i rodzinie

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Królowej Jadwigi 1

tel. 62 736 51 39

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Al. Słowackiego 1 c

 tel. 62 735 51 52

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Raszkowie, siedziba Przybysławice 42

tel. 62 734 35 97 tel. kom. 795 473 229 lub 662 212 416

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

siedziba Przybysławice 42

tel. 62 734 35 97 tel. kom. 795 473 229 lub 662 212 416

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Raszkowie, ul. Rynek 32 tel. 62 734 35 11

Punkt Konsultacyjny ds. osób uzależnionych

siedziba Przybysławice 42

tel. 62 734 35 97

Niebieska linia- tel. 801 12 00 02

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Królowej Jadwigi 1

63-400 Ostrów Wlkp.

tel. 062 736 51 39