Programy profilaktyczne realizowane przy współpracy z PSSE w Ostrowie Wielkopolskim

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizujemy trzy programy profilaktyczne, których organizatorem jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim.

               ,,Nie pal przy mnie proszę”- program przeznaczony  dla uczniów klas I – III

           „Znajdź właściwe rozwiązanie”- program realizowany  w klasach  IV

„Trzymaj formę”- program realizowany  w  klasach V i VI

Programy oferowane przez PSSE są cennym wsparciem w realizacji założeń szkolnego programu profilaktyki, który ma na celu wszechstronny rozwój ucznia i obejmuje swoim działaniem wszystkich uczniów szkoły. Szkolny program profilaktyki jest  systemem działań wzmacniających lub podtrzymujących akceptowane społecznie postawy uczniów . Jego cele realizowane są podczas zajęć z wychowawcami, jak również na pozostałych  przedmiotach.

Program profilaktyczny ,,Nie pal przy mnie proszę”

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.Podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych.

Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.

W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci).

Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 Cele szczegółowe:

-uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia

-kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

-uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia

-uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem

-wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą

Struktura programu:

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

1. CO TO JEST ZDROWIE?

2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?

3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?

4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?

5. NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

Program profilaktyczny „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Program profilaktyki palenia tytoniu “Znajdź właściwe rozwiązanie” adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa.

Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum.

Cele szczegółowe:

-integracja grupy, wyróżnienie liderów, uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia

-ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza

-przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy

-uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak  również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.

-uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowanie ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

Struktura programu:

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

1.POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ

2. LABORATORIUM CIAŁA

3. NAUCZ SIĘ MÓWIĆ „NIE”

4.ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

5. UWIERZ W SIEBIE

Program profilaktyczny „Trzymaj formę”

Cele programu:

-zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie

-pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety aktywności fizycznej dla organizmu człowieka

-kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną

-dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych

-rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty

-propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym

Struktura programu:

ŻYWIENIE MŁODZIEŻY

Piramida zdrowia – bloki produktów

Rozkład posiłków w ciągu dnia i % dobowego zapotrzebowania na energię

Dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży

Rola podstawowych składników odżywczych

Zasady zdrowego żywienia

Alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej

Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem

WYBRANE ELEMENTY EDUKACJI KONSUMENCKIEJ

Prawa konsumenta

Konstrukcja etykiet na produktach  spożywczych

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia

Przykłady ćwiczeń z omówieniem metodycznym

Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip