Projekt „ Szkoła zorientowana na potrzeby każdego ucznia”

W Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w roku szkolnym 2012/2013 realizowana jest usługa edukacyjna w ramach projektu pt. „ Szkoła zorientowana na potrzeby każdego ucznia” dla uczniów klas I – III.Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Anna Frąszczak.  1.W ramach projektu prowadzone są następujące rodzaje zajęć:

- Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

- Zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy,

- Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

- Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych ,

- Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego,

- Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie,

- Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo,

- Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie,

- Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych – koło teatralne.

 2.W zajęciach bierze udział 205 uczniów, w tym 91 dziewczynek i 114 chłopców. Uwzględniając fakt, że niektóre dzieci biorą udział w kilku rodzajach zajęć w projekcie uczestniczy 133 uczniów, w tym 61 dziewczynek i 72 chłopców.

  3.Zajęcia prowadzą następujące osoby: Teresa Musiał, Iwona Raczak, Iwona Bieniek, Bożena Zagórska, Iwona Bartczak, Anna Sztok, Łukasz Naczke,  Anna Jackowska (od 20.02.2013r. Daria Sobczak), Adam Dutkowski, Justyna Briske – Dutkowska, Dorota Gidaszewska – Burkietowicz, Alicja Duczmal, Bożena Świtoń, Ewa Wojtczak.

 4.W zajęciach dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji bierze udział 42 dzieci, w tym 14 dziewczynek i 28 chłopców. Zajęcia prowadzone są w siedmiu grupach przez panie: Teresę Musiał, Iwonę Raczak, Iwonę Bieniek, Bożenę Zagórską, Iwonę Bartczak, Annę Sztok.

 5.W zajęciach logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy prowadzonych przez panią Bożenę Świtoń bierze udział 28 uczniów: 20 chłopców i 8 dziewczynek. Uczniowie są podzieleni na 7 grup.

 6.W zajęciach dla uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie bierze udział   8 uczniów, w tym 6 dziewczynek i 2 chłopców. Zajęcia prowadzone są przez pana Łukasza Naczke.

  7.Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej prowadzone są przez panią Ewę Wojtczak. W zajęciach bierze udział 8 uczniów, w tym 1 dziewczynka i 7 chłopców.

 8.Zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy prowadzone są przez panie Teresę Musiał i Justynę Briske – Dutkowską. W zajęciach bierze udział 50 dzieci, w tym 23 dziewczynek i 27 chłopców. Zajęcia prowadzone są w pięciu dziesięcioosobowych grupach.

 9.Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo prowadzone są przez pana Adama Dutkowskiego. W zajęciach bierze udział 16 dzieci, podzielonych na dwie grupy, w tym 3 dziewczynki i 13 chłopców.

 10.Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych prowadzone są przez panią Alicję Duczmal. Bierze w nich udział 8 uczniów, w tym 5 dziewczynek i 3 chłopców.

  11.Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych prowadzone są przez panią Iwonę Bartczak. W zajęciach uczestniczy 5 uczniów: 3 dziewczynki i 2 chłopców.

  12. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego prowadzi pani Anna Jackowska (od 20.02.2013r. Daria Sobczak). W zajęciach bierze udział 8 dzieci, w tym 5 dziewczynek i 3 chłopców.

   13.Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych – koło teatralne prowadzone są przez panie Iwonę Raczak i Bożenę Zagórską.   W zajęciach uczestniczy 16 uczniów, w tym 13 dziewczynek i 3 chłopców.

  14.Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie prowadzone są w dwóch grupach, przez panią Dorotę Gidaszewską – Burkietowicz i panią Iwonę Bieniek. Uczestniczyło w nich 16 uczniów, w tym 10 dziewczynek i 6 chłopców.

 Wszystkie rodzaje zajęć, zarówno wspomagające, jak i rozwijające  cieszą się dużym zainteresowaniem, a dzieci chętnie w nich uczestniczą, czego dowodem jest wysoka frekwencja na zajęciach.

 

Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip