Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2018 /2019

DO: PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W  PUBLICZNYCH SZKOŁACH  PODSTAWOWYCH,

KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ I MIASTO RASZKÓW

 

Na podstawie art. 29 ust.2 pkt 2 i  art.154 ust.1 pkt 1 i  ust.3 ustawy z dnia 14  grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz.59 ze zm.)

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości:

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków oraz dokumenty składane przy rekrutacji, a także punktacja przypisana za poszczególne kryteria, będąca podstawą do przyjęcia, określone w:

 

1. Uchwale Nr XXV//197/2017 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przeszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków

 

2. Uchwale Nr XXV/196/2017 Rady Gminy i Miast Raszków z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do  klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę i Miasto Raszków.

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków, określone w:

 

Zarządzeniu Nr 0050.862.2018 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków.

Burmistrz

Gminy i Miasta Raszków

/-/  Jacek Bartczak

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2018/2019

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_