REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2024/2025 DO: PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W  PUBLICZNYCH SZKOŁACH  PODSTAWOWYCH, KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ I MIASTO RASZKÓW

 Na podstawie art. 29 ust.2 pkt 2 i  art.154 ust.1 pkt 1 i  ust.3 ustawy z dnia 14  grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz.900 ze zm.)

 Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości:

 Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków oraz dokumenty składane przy rekrutacji, a także punktacja przypisana za poszczególne kryteria, będąca podstawą do przyjęcia, określone w :

1. Uchwale Nr XXV//197/2017 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przeszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków

2. Uchwale Nr XXV/196/2017 Rady Gminy i Miast Raszków z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do  klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę i Miasto Raszków.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków, określone w :

Zarządzeniu Nr 0050.1756.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 4 stycznia 2024 roku w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków.

Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip