Dyrekcja

 

Dyrektor szkoły

mgr Alicja Duczmal

Wicedyrektor szkoły

mgr Małgorzata Hajdziony

Wicedyrektor szkoły

mgr Damian Juszczak