Historia szkoły

1444 - Raszków otrzymuje prawa miejskie.

1454 – Powstanie parafii i prawdopodobnie szkoły przykościelnej.

1683 – Pierwszy zapis o szkole w Raszkowie.

1902 – Administracja pruska wznosi budynek przy ul. Szkolnej.

1919 – Bolesław Ressel zostaje pierwszym polskim kierownikiem szkoły po odzyskaniu niepodległości.

1931 – Obowiązki kierownika szkoły podejmuje Antoni Marcinkowski.

1935 – Reforma szkolnictwa: szkoła raszkowska staje się szkołą III stopnia, realizując pełen program nauczania w zakresie szkoły powszechnej.

1939 – Zawieszenie działalności szkoły, budynek szkolny zamieniony na dom wypoczynkowy Hitlerjugend.

19.02.1945 – Szkoła na nowo otwiera swoje podwoje dla polskich dzieci.

Grono pedagogiczne:

- Antoni Marcinkowski

- Edward Kamiński

- Walerian Kowalczyk

- Janina Janicka

- Walenty Zybała

1947 – Kierownikiem szkoły zostaje Edward Kamiński.

1956 – Wprowadzenie religii do szkół.

1960 – Usunięcie religii z programu nauczania.

1966 – Zmiana struktury organizacyjnej szkoły (wprowadzenie ósmej  klasy).

1979 – Rozpoczęcie budowy nowego obiektu szkolnego.

13.02.1984 – Otwarcie nowego budynku Zbiorczej Szkoły Gminnej.

- Gminny Dyrektor Szkół - mgr Kazimierz Frąckowiak

- Wicedyrektor – mgr Lech Knapik

- Dyrektor Szkoły Podstawowej – mgr Kazimierz Frąckowiak

- Wicedyrektorzy – mgr Ireneusz Sibiński i mgr Wanda Pluta

28.11.1986  Nadanie szkole imienia Arkadego Fiedlera i wręczenie sztandaru.

- Kurator Oświaty - mgr Tadeusz Raczak

- Naczelnik Gminy – Kazimierz Włoch

- Inspektor Oświaty i Wychowania - mgr Kazimierz Frąckowiak

- Zastępca Inspektora – mgr Stanisław Droszcz

- Dyrektor Szkoły – mgr Ireneusz Sibiński

- Wicedyrektor Szkoły - mgr Aleksandra Krawczyk

25.11.1989 I Cross Fiedlera.

01.09.1990 Wprowadzenie religii do szkoły.

01.10.1993 Powstanie szkolnego zespołu “Familijny Blues”.

1992 – 1995 Realizacja projektu “Szkoła Promująca Zdrowie” pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia. 

01.09.1999 Pierwszy rok wdrażania reformy oświaty. W budynku szkoły rozpoczyna działalność obok 6-klasowej szkoły podstawowej 3-letnie gimnazjum.

- Dyrektor Gimnazjum w Raszkowie – mgr Ireneusz Sibiński

- Dyrektor Szkoły Podstawowej – mgr Aleksandra Krawczyk -

- Wicedyrektor Szkoły Podstawowej – mgr Ewa Tomalak

15.12.1999 Utworzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego “Arkady” Raszków.

28.11.2001 Uroczyste obchody 15 rocznicy nadania imienia Arkadego Fiedlera i poświęcenie sztandaru szkoły.

01.01.2003 Pierwszy udział szkoły w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

10.10.2003 Nadanie szkole certyfikatu “Szkoła z klasą”.

2007-2010 Funkcjonowanie w budynku szkoły Technikum Uzupełniającego i Szkoły Policealnej Towarzystwa Wiedzy Rolniczej w Raszkowie.

30.05.2009 Otwarcie boiska ze sztuczną nawierzchnią z programu “Blisko Boisko”.

01.06.2010 Otwarcie sali zabaw z programu “Radosna Szkoła”.

24.06.2010 Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej sali gimnastycznej.

2010-2011 Realizacja programu edukacyjnego “Klub Bezpiecznego Puchatka”.

24.03.2011 Zakończenie kapitalnego remontu biblioteki szkolnej. Powstanie nowoczesnego centrum multimedialnego z pierwszą w szkole tablicą interaktywną (ufundowaną przez Radę Rodziców).

01.09.2011 Przystąpienie szkoły do unijnego projektu edukacyjnego  “Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci”.

28.11.2011 Uroczyste obchody 25 rocznicy nadania imienia Arkadego Fiedlera i poświęcenie sztandaru szkoły.

01.2012 Udział w kampanii „Wszystkie Kolory Świata” zorganizowanej przez UNICEF Polska.

28.11.2016 Uroczyste obchody 30. rocznicy nadania imienia Arkadego Fiedlera i wręczenia sztandaru.

http://www.sp.raszkow.pl/30-lecie-nadania-szkole-imienia-arkadego-fiedlera-i-wreczenia-sztandaru/

01.09.2018 Na skutek reformy oświaty Gimnazjum im. Armii Krajowej stało się integralną częścią Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie.

- Dyrektor Szkoły Podstawowej – mgr Alicja Duczmal

- Wicedyrektor Szkoły Podstawowej – mgr Damian Juszczak

- Wicedyrektor Szkoły Podstawowej – mgr Małgorzata Hajdziony

http://www.sp.raszkow.pl/uroczystosc-nadania-imienia-arkadego-fiedlera-i-armii-krajowej-oraz-wreczenia-sztandaru-szkole-podstawowej-w-raszkowie/

21.06.2019 Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków zmieniono imię szkoły na: Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fieldera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie

.

Galeria zdjęć z uroczystości nadania szkole imienia Arkadego Fiedlera i wręczenia sztandaru

28 listopada 1986 r.

Galeria zdjęć z obchodów 30. rocznicy nadania imienia Arkadego Fiedlera i wręczenia sztandaru

Galeria zdjęć z uroczystości nadania szkole Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej oraz wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej w Raszkowie


 

 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip