Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie współtworzą Cyfrową Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan!

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że zakończyła się I edycja projektu „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie raszkowskiej szkoły podstawowej zajęli się odnalezieniem czterech najciekawszych i najwybitniejszych postaci naszej gminy. Stworzyli na temat wybranych osób autorski wpis multimedialny poparty badaniami, poszukiwaniami źródeł informacji oraz wywiadami. Jesteśmy ogromnie szczęśliwi i dumni, bowiem wpisy o naszych bohaterach zostały ocenione pozytywnie i zamieszczone w internetowej encyklopedii. Raszkowscy uczniowie godnie zapisali się na kartach historii naszej szkoły. Nieoceniony jest ich wkład w  promocję gminy Raszków w województwie, kraju, a nawet na świecie. Jesteśmy dumni, że o naszym mieście dowiedzą się wszyscy przeglądający wpisy w encyklopedii.

            Przypominamy uczestników projektu:

Grupa pod kierunkiem pani Małgorzaty Hajdziony opracowała biogramy pani Urszuli Mróz i ks. kanonika Bolesława Nowaka.

 1. Perlińska Zuzanna
 2. Rykowski Dawid
 3. Sobańska Adrianna
 4. Iberhan Marlena
 5. Kluczyk Alicja
 6. Jopek Dominika
 7. Żukowska Julia
 8. Zimniak Karina
 9. Borowicz Michał
 10. Janowicz Katarzyna
 11. Stagraczyński Mateusz
 12. Motyl Marcin

A oto cytaty z recenzji biogramów:

 ,,Pani Urszula Mróz potrafi nawiązać doskonały kontakt z dziećmi. Nie może zatem dziwić, że uczniowie wybrali ją jako osobę zasługującą na swoje miejsce w CDEW (…) Największe wrażenie zrobił na mnie materiał filmowy ukazujący niezwykły kunszt p. Urszuli Mróz, która za pomocą jednej kartki papieru i ciekawej opowieści potrafiła wzbudzić wielkie zainteresowanie dzieci (…) Całość oceniam wysoko.”

 

,,Wybór osoby ks. Bolesława Nowaka jest w pełni uzasadniony. Ks. Nowak przez całe dzieciństwo i okres posługi kapłańskiej związany był i jest z Wielkopolską. Szczególnie bliski jego sercu jest Raszków (…)  Od strony merytorycznej biogram przygotowany został bardzo dobrze. Podane informacje znajdują potwierdzenie w innych publikacjach (…) Całość oceniam pozytywnie. Biogram wyróżnia się uporządkowanym charakterem, ciekawym doborem materiałów uzupełniających, a strona merytoryczna nie budzi zastrzeżeń.”

Grupa pod kierunkiem pani Marioli Janiak  opracowała biogramy pana prof. Leszka Bergera oraz pana Janusza Janiaka.

1.Akerman Laura

2. Bajkowska Patrycja

3. Bursztynowicz Weronika

4. Iberhan Gabriela

5. Jakubek Sandra

6. Kaczocha Julianna

7. Krawiec Kamil

8. Ławniczak Zuzanna

9. Łuczuk Tomasz

10. Potasznik Szymon

11. Żurkiewicz Adrianna

A oto cytaty z recenzji biogramów:

” Dobór elementów dodatkowych jest bardzo interesujący. Całość uzupełnia materiał dźwiękowy zawierający odgłosy żab z hodowli w Jaskółkach oraz kapitalny cytat zaczerpnięty z twórczości A. Mickiewicza. W mojej ocenie dobór materiałów dodatkowych jest bardzo ciekawy i zróżnicowany. Uczniom należą się pochwały za wykonaną pracę (…) Biogram przygotowany został z wielką dbałością o szczegóły. Sam życiorys czyta się z przyjemnością. Autorzy ukazali prof. Bergera nie tylko jako wielkiego naukowca, ale przede wszystkim jako życzliwego i otwartego człowieka”

 

„Konstrukcja biogramu zgodna z wytycznymi. Uczniowie dość dokładnie opisali poszczególne etapy życia J. Janiaka (…) Materiały graficzne bardzo dobrze oddają przebieg kariery pana Janiaka. Nie zabrakło materiału filmowego zawierającego krótki wywiad z J. Janiakiem, podczas którego opowiadał o swoich największych sukcesach i porażkach sportowych. Biogram od strony merytorycznej, konstrukcji biogramu, a także pod względem wykorzystanych materiałów prezentuje się bardzo dobrze”

 

 

 

            Zachęcamy do zapoznania się z biogramami na stronie www.encyklopediawielkopolan.pl.

            Ponieważ strona jest ciągle jeszcze uzupełniana, aby znaleźć biogramy należy wpisać imię i nazwisko bohaterów, o których pisały dzieci.

 

            Uczestnicy projektu są też współautorami gry internetowej dotyczącej Wielkopolski. Naszym zadaniem było ułożenie pytań dotyczących raszkowskiej gminy. Poszukiwanie informacji stało się dla uczniów niezwykłą przygodą. Z wielkim zainteresowaniem poznawali oni swą małą ojczyznę, jej historię, geografię, legendy. Przez okres wakacyjny sami grali w tę grę. Za dobre wyniki nagrodzonych zostało dwoje uczniów naszej szkoły: Karina Zimniak i Mateusz Stagraczyński. Gratulujemy!!!!

Zarówno uczniowie i opiekunowie grup są niezmiernie szczęśliwi i dumni. Ich ogromny wysiłek, wkład pracy przyniósł wspaniałe efekty. Pełni werwy przystępujemy do II edycji projektu!!!

Pokaż na:
 • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip