Uroczystość nadania imienia Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej oraz wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej w Raszkowie

Od 1 września 2019 roku nasza szkoła oficjalnie nosi imię patronów szkół, które zostały połączone na skutek reformy: Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej. Dzień 28 listopada 2019 roku zapisze się w historii naszej szkoły, jako kolejny ważny dzień, dlatego że właśnie dzisiaj otrzymaliśmy nowy sztandar.

Podczas uroczystości towarzyszyły nam poczty sztandarowe ze szkół w Radłowie, Korytach i Jankowie Zaleśnym.

Dyrektor szkoły pani Alicja Duczmal powitała wszystkich uczniów, pracowników szkoły, rodziców i zaproszonych gości:

- posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Tomasza Ławniczaka

- Burmistrza Gminy i Miasta Raszków – pana Jacka Bartczaka

- zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Raszków – pana Piotra Rokickiego

- radne powiatowe – panie Marię Tomaszewską i Katarzynę Spiżak

- przedstawiciela posła do Parlamentu Europejskiego Andżeliki Możdżanowskiej – dyrektor Annę Lis

- przedstawiciela Biura Poselskiego posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Urbaniaka – panią Martę Ziętek

- dyrektora biura pani senator Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Mateckiej – pana Tomasza Gruchota

- asystentkę pani senator Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Mateckiej – panią Krystynę Sikorę

- starszą wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu – panią Annę Piotrowską

- pana Marka Fiedlera – syna Arkadego Fiedlera

- księży naszych parafii – księdza kanonika Grzegorza Kamzola i księdza kanonika Grzegorza Ignora

- Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – panią Mirosławę Bodylską

- Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie – panią Katarzynę Pawłowską

- Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszkowie – panią Ludmiłę Koczurę

- Przewodniczącą Rady Rodziców naszej szkoły – panią Iwonę Żukowską

- Dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli gminy Raszków

- przedstawicieli organizacji  i stowarzyszeń współpracujących ze szkołą

- emerytowanych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych naszej szkoły.

W swoim przemówieniu dyrektor szkoły pani Alicja Duczmal nawiązała do historii raszkowskiej podstawówki  i przedstawiła patronów szkoły.

Następnie Burmistrz Gminy i Miasta Raszków pan Jacek Bartczak i przewodniczący Gminy i Miasta Raszków pan Andrzej Matyba odczytali uchwały rady Gminy w sprawie zmiany imienia szkole i akt ufundowania sztandaru.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru, którego fundatorami są: Burmistrz Gminy i Miasta Raszków pan Jacek Bartczak oraz Rada Gminy i Miasta Raszków. Pamiątkowe gwoździe na drzewcu sztandaru symbolicznie przybili: Burmistrz Gminy i Miasta Raszków pan Jacek Bartczak, przewodniczący Rady Gminy i Miasta Raszków pan Andrzej Matyba, przewodnicząca Rady Rodziców pani Iwona Żukowska, dyrektor i wicedyrektorzy szkoły: pani Alicja Duczmal, pani Małgorzata Hajdziony, pan Damian Juszczak.

Następnie pan Burmistrz wręczył sztandar Dyrektorowi szkoły pani Alicji Duczmal, która przekazała go społeczności uczniowskiej: „Przyjmując sztandar pragnę zapewnić, że będzie on symbolem najwyższej wartości. Obiecuję, że będziemy pielęgnować wartości i strzec zasad jakimi kierowali się Arkady Fiedler i żołnierze Armii Krajowej”.

Pierwszy poczet sztandarowy tworzyli wyróżnieni uczniowie: Michał Szczęsny, Agnieszka Stefańska i Eryka Kasałka. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Wiktoria Denkiewicz w imieniu wszystkich uczniów podziękowała za przepiękny sztandar: ”My, uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej, przyjmując ten sztandar, przyrzekamy otaczać go czcią i dbać o to, by właściwym postepowaniem oraz rzetelną nauką pracować na dobre imię naszej szkoły, miejscowości, gminy i naszej ojczyzny”.

W obecności zaproszonych gości i społeczności szkolnej przedstawiciele wszystkich klas złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar.

,,My, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie świadomi doniosłej chwili, uroczyście ślubujemy:

- Dochować wierności Bogu, Ojczyźnie, Rodzinie i Szkole. Ślubujemy!

- Przestrzegać wpajanych w szkole zasad i ideałów. Ślubujemy!

- Strzec honoru i dobrego imienia naszej szkoły. Ślubujemy!

- Pilnie pracować nad sobą, aby swoją postawą sprawiać radość nauczycielom i rodzicom, a innym ludziom dawać wzór do naśladowania. Ślubujemy!

- Z młodzieńczym zapałem i wiarą wytrwania pod tym sztandarem jednoczyć wysiłki dla dobra szkoły, gminy i Ojczyzny. Ślubujemy!”

Oficjalną część uroczystości zamknęły przemówienia i podziękowania zaproszonych gości.

„Każdy dzień jest podróżą przez historię…” to tytuł części artystycznej poświęconej uroczystości nadania imienia i wręczenia sztandaru. Wspaniały i mądry spektakl odnosił się zarówno do postaci samego Arkadego Fiedlera, pisarza, podróżnika i przyjaciela ludzi, jak i do czasów wojny, żołnierzy Armii Krajowej, którzy przelewali krew za Polskę i udowodnili, że Bóg, Honor i Ojczyzna to wartości, którymi należy kierować się w życiu. Wykorzystano również piosenki „Jaka poezja, taki naród”, „Ojczyzna”, „Deszcz, jesienny deszcz”, „Jest takie miejsce u zbiegu dróg” i „Życie jest piękne”. Ze spektaklu płynie przesłanie, że prawdziwym skarbem w szkole są uczniowie, a nauczyciele szlifują te diamenty, odkrywając przed nimi możliwości rozwoju i pokazują różnorodne drogi. Mamy obowiązek zachować pamięć o bohaterach. Jest to znak naszej wdzięczności dla nich, stanowią oni wzór do naśladowania. Pragniemy, by przetrwała pamięć, prawda  o polskim bohaterstwie, by młode pokolenie opierało się na trwałych, niezaprzeczalnych wartościach.

Każda szkoła jest kuźnią talentów sportowych, artystycznych, a także kształtuje się w niej postawy patriotyczne, dlatego postanowiono, że dzisiejsza uroczystość to doskonała okazja  do wręczenia corocznych nagród Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w dziedzinie kultury i sportu a także okolicznościowych medali upamiętniających 100 – lecie odzyskania przez Polskę nieodległości. Wśród wyróżnionych byli nauczyciele naszej szkoły. Pamiątkowy medal z okazji ,,100-lat Niepodległości Polski” otrzymała pani Alicja Duczmal, prezes Towarzystwa Śpiewu w Raszkowie. Nagrodę za zasługi w 2018 r. w dziedzinie kultury fizycznej i sportu  otrzymał pan Sławomir Krawczyk.

Ostatnim punktem spotkania był koncert Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej pod dyrekcją Mariana Sikorskiego i odsłonięcie kącika patronów szkoły.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za zaangażowanie w przygotowanie tak ważnej uroczystości. Zwieńczeniem prac przygotowujących nas do połączenia imion dwóch szkół jest sztandar, który dziś jako szkoła przyjęliśmy. Wiemy, że nasza praca na tym się nie kończy, naszą misją będzie wskazywanie uczniom wartości związanych z patronami szkoły.

Przemówienie dyrektora szkoły

 

Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip