Uroczysty apel pt. „Polaków drogi do wolności”

12 listopada odbyło się w naszej szkole przedstawienie z okazji  Święta Niepodległości  dla  kl. IV – VI. Uroczysty apel pt. „Polaków drogi do wolności” został przygotowany przez uczniów kl. 5 c i 5b. Nad całością czuwały pani Mariola Janiak i Dorota Mielcarek.

Podczas całego apelu nie mogło zabraknąć tradycyjnych utworów patriotycznych, takich jak: „ Rota”, „Pierwsza Kadrowa”. Zostały one przygotowane przez „Familijny Blues” pod kierownictwem pana Łukasza Naczke. O tragicznych losach młodych ludzi w  czasie wojny przypomniały nam słowa ballady „Sarajewo”. Ciekawym punktem programu była prezentacja multimedialna ilustrująca historię Polski w czasach zaborów, powstań narodowych i I wojny światowej.

Na koniec pani wicedyrektor Alicja Duczmal podziękowała uczniom i organizatorom uroczystości. Jednocześnie przypomniała nam jak ważne jest kultywowanie przeszłości w dzisiejszych czasach. Zwróciła uwagę na to, że współczesny patriotyzm to szacunek do symboli narodowych oraz dbanie o piękną mowę ojczystą.

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_