Warsztaty profilaktyczne dla klas IV „Bezpieczeństwo w sieci”

Dnia 1 grudnia 2016r. odbyły się w bibliotece szkolnej warsztaty profilaktyczne dla uczniów klasy IV a, IV b, IV c pod tytułem ,,Bezpieczeństwo w sieci’’.

Warsztaty prowadziła pedagog Magdalena Szer z Teatru Edukacji i Profilaktyki ,, Maska ‘’z Krakowa.

Celem warsztatów było: 

- uwrażliwienie dzieci na zagrożenia jakie wiążą się z korzystaniem z Internetu,

- ukazanie zasad bezpiecznego i efektywnego korzystania z sieci.

Tematyka warsztatów dotyczyła:

- zagrożeń w Internecie- niebezpieczne kontakty online, niebezpieczne treści zjawisko cyberprzemocy, uzależnienie od Internetu i komputera,

- wskazała jak reagować i unikać internetowych zagrożeń, jak korzystać z sieci w bezpieczny, kulturalny, asertywny sposób oraz gdzie szukać pomocy –helpline.org.pl

Zajęcia trwały od godz.8.00 do 13.30 (po 2 godziny lekcyjne dla każdej klasy IV) wzięło w nich udział 65 uczniów.

Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, z zaangażowaniem brali udział w grach dydaktycznych, wysłuchali mini wykładów, wyrażali swoje zdanie.

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip