Zdalne nauczanie

Regulamin zdalnego nauczania 2020/2021

.

Informacja dla rodziców uczniów oddziału przedszkolnego 0B

 W związku z wystąpieniem u pracownika szkoły zarażenia koronawirusem, po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu, zajęcia w grupie przedszkolnej 0B zostają zawieszone do 30 października włącznie.

Jednocześnie  informujemy, że dziecko wraz z jednym opiekunem prawnym pozostają na kwarantannie do 29 października 2020 r.

Kwarantanną zostają objęte dzieci, które w poniedziałek 19 października były obecne na zajęciach w przedszkolu.

Życzymy zdrowia.

Dyrekcja szkoły

 

Konsultacje dla klas 4-7

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkół_-_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole

Oświadczenie rodziców

 

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego

Załącznik 1 – do zarządzenia dyrektora w sprawie ustalenia warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego

Zarządzenie nr 21 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym

Zarządzenie nr 23 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym

Zarządzenie nr 24 w sprawie sposobu przygotowania, organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty

Zarządzenie nr 26 – w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym

 
509px-herb_polski-svg_