Warsztaty ekologiczne „Jesteśmy Eko-tworzymy własne Eko torby”

Z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi, 12 kwietnia 2017r. odbyły się w naszej szkole warsztaty ekologiczne. Ich celem było uzmysłowienie uczniom, że codziennie możemy dbać o nasze środowisko. Zamiast używać plastikowych reklamówek, możemy własnoręcznie i w prosty sposób wykonać torby wielorazowego użytku, wykorzystując niepotrzebne materiały i ubrania, np.T-shirty. Ograniczymy w ten sposób produkcję śmieci, które nie są biodegradowalne i szkodzą naszej planecie.

W związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego (susza, powodzie, dziura ozonowa) coraz większego znaczenia nabiera edukacja ekologiczna, a ściślej edukacja środowiskowa – życie w zgodzie z naturą. Idea kształtowania proekologicznej i prozdrowotnej postawy młodego pokolenia aktywnie upowszechniana jest  również w naszej szkole.

 Podczas zajęć uczniowie:

-włączyli się do działań mających na celu ochronę środowiska

-zrozumieli potrzebę ochrony przyrody w swoim otoczeniu

-nauczyli się dostrzegać przyczyny i źródła zanieczyszczeń oraz zagrożenia wynikające z nadmiernej eksploatacji środowiska

- nauczyli się wykorzystywać surowce wtórne

-kształtowali  postawy  odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska

-rozwijali umiejętności manualne oraz współpracy w grupie

Gościem podczas warsztatów była krawcowa-pani Izabela Cieluch, która wspierała nas w wykonywaniu trudniejszych prac. Serdecznie dziękujemy za pomoc!Nad bezpieczeństwem uczniów czuwały panie Izabela Urbaniak,Donata Kmiecińska i Daria Sobczak.

Motto przyświecające nam podczas pracy :

Ponieważ Ziemia opiekuje się nami

zaopiekujmy się Ziemią.

Odwzajemniajmy miłość jaką nas

obdarza, utrzymując ją w czystości i szczęściu.

 

Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip