Harmonogram spotkań z rodzicami

17.04.2013 r. – środa

  • 16.30 – klasy I , spotkanie ogólne- stołówka, pedagogizacja „ Rola rodzica w procesie dydaktyczno-wychowawczym”- prowadzący :  psycholog  PPP w Ostrowie  p. W. Perużyńska,
  • 17.00- oddziały przedszkolne, spotkanie ogólne- stołówka, pedagogizacja „ Wspieranie dziecka przedszkolnego w rozwoju społecznoemocjonalnym” , prowadzący – pedagog  PPP  p. M. Ciechowska – Kowalczyk
  • 17.30 – klasy II -spotkania rodziców w klasach,
  • 18.00 –klasy III- spotkanie ogólne – informacja o tworzeniu w szkole klasy sportowej-           p. A. Dutkowski – nauczyciel wychowania fizycznego.

 

                                                     18.04.2013 r. – czwartek

  • 16.30- klasy IV- spotkania rodziców w klasach,
  • 17.00- klasy VI- spotkania rodziców w klasach,
  • 17.30 – klasy V- spotkanie ogólne – stołówka- omówienie wyników sprawdzianu próbnego uczniów klas V.

 

 

Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip