Klasa 2 a w Izbie Pamiątek Regionalnych

W roku 1993, podczas trwania przygotowań do 550 – lecia miasta Raszkowa, pani Teresa Musiał, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Raszkowie, wyszła z inicjatywą stworzenia  izby regionalnej w naszej szkole. Dzięki wsparciu dyrekcji, nauczycieli, uczniów, rodziców i ofiarodawców udało się  zgromadzić wiele ciekawych eksponatów. Izba urządzona została na szkolnym korytarzu a jej otwarcie nastąpiło w 1994 roku. Stało się miejscem lekcji historii: tam nasze dzieci uczyły się szacunku do  tradycji, do swojej „małej ojczyzny”.

Udostępniana była też wszystkim zainteresowanym mieszkańcom ziemi raszkowskiej, wszystkim, którzy odwiedzali naszą szkołę i byli do niej zapraszani.

W 1999 roku wskutek reorganizacji szkoły, związanej z reformą oświaty, izba przekształcona została w salę lekcyjną. Dzięki życzliwości księdza proboszcza Bolesława Nowaka – który udostępnił dla  eksponatów pomieszczenia byłej salki katechetycznej , jesienią 2001 roku nasza izba pamiątek regionalnych znowu zaistniała. W przygotowaniu nowej izby pamiątek regionalnych wielkim zaangażowaniem wykazały się nauczycielki Szkoły Podstawowej w Raszkowie, panie Teresa Musiał, Ewa Wojtczak, Barbara Dering i Ewa Tomalak. Wieloma pracami  związanymi  z nową izbą, pracami porządkowymi, przeniesieniem eksponatów zajęły się dzieci  ze Szkolnego Koła Turystycznego i świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Raszkowie.

Rok 2013 to kolejna zmiana w historii istnienia izby, wszystkie zgromadzone tam pamiątki znajdą teraz swoje miejsce w klasie historii Szkoły Podstawowej  Raszkowie – mamy nadzieję, że będą służyły wszystkim uczniom w poznawaniu historii Polski i naszej małej ojczyzny – Raszkowa.

Klasa 2a z wychowawczynią, inicjatorką powstania izby pamiątek, panią Teresa Musiał ,wybrała się na ostatnią  przed przeprowadzką eksponatów,  wycieczkę do miejsca, które już za chwilę przestanie istnieć w salce katechetycznej.

Uczniowie z wielkim zaciekawieniem i autentycznym zainteresowaniem  przyglądali się dziwnym sprzętom, których już nikt nie używa w gospodarstwach domowych. Wśród nich największą ciekawość wzbudziły żelazka na dusze, naczynia kuchenne, pierwsze aparaty fotograficzne, dawne pieniądze, tarki do prania i przyrząd zwany „dyscypliną”.

Wszyscy uczniowie klasy 2a złożyli  podpisy  w księdze  pamiątkowej, która do tej pory mieści wiele   podpisów i wpisów okolicznościowych gości, nie tylko z okolic Raszkowa ale i z całej Polski.

Każdy dzień jest podróżą przez historię” – mamy nadzieję, że dla uczniów była to ciekawa i interesująca podróż.

W myśl hasła że „His­to­ria - świadek cza­su, światło praw­dy, życie pa­mięci, nau­czy­ciel­ka życia, zwias­tunka przyszłości” -  z niecierpliwością czekamy na kolejne otwarcie szkolnej izby pamiątek regionalnych i na opinie uczniów i rodziców o przydatności tego miejsca w szkole.

Pamiętajmy – „His­to­ria nau­czy­cielką życia”. 

Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip