Ogólnopolska akcja „Jak nie czytam, jak czytam”.

10 czerwca uczniowie z całej Polski i oczywiście uczniowie raszkowskiej podstawówki zebrali się punktualnie o godzinie 10.oo i przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, ustanawiając tym samym rekord czytania w jednym momencie. Celem akcji była przede wszystkim promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Jak podkreślają eksperci, jedyna nadzieja na wzrost fatalnych wskaźników czytelnictwa leży w dorastającym pokoleniu, a przewodnią rolę w jego aktywizacji pełnić powinny biblioteki szkolne. Udziałem w akcji dzieci chcą pokazać, że młodzież czyta więcej, a dorośli mają się czego wstydzić.

Główne cele akcji:
1.Promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, pokazanie nieczytającym uczniom, że czytanie to powszechne zjawisko wśród ich rówieśników.
2.Dodatkowy element rywalizacji (przeciwstawienie ich podejścia do czytania wskaźnikom starszych pokoleń oraz konkurencja międzyszkolna, lokalna i ogólnopolska) przekona uczniów, że czytaniem można i należy się chwalić.
3.Biblioteki szkolne po raz kolejny (po akcji STOP likwidacji bibliotek i Ogólnopolskich Wyborach Książek, w których wzięło udział 450 tys. uczniów) zostaną zauważone w ogólnopolskich mediach, przekonując zainteresowane środowiska o swojej przewodniej roli w promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
4.Już nikt nie wspomina o masowym likwidowaniu bibliotek. Zostały one włączone Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, a teraz mają okazję przekonać opinię publiczną, że kondycja bibliotek przekłada się na wskaźniki czytelni.
Uczniowie sami decydowali, gdzie będą czytać. Punktualnie o godz. 10.oo zaczęli czytać w różnych miejscach: w klasach, w stołówce, na boisku, na trawie, na ławeczkach, na placu zabaw, na „orliku” i w hali sportowej. Widok aż tylu czytających uczniów i nauczycieli ( w akcji wzięło udział 415 uczniów) robił na obserwatorach i organizatorach ogromne wrażenie.
Organizatorkami akcji w naszej szkole były panie : Katarzyna Zaworska i Beata Wicenciak.

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_