Podsumowanie konkursu SKO

Od listopada 2018 r. do końca kwietnia 2019 r. dzieci klas I – VIII brały udział w konkursie SKO – systematycznego oszczędzania pod patronatem Banku Spółdzielczego w Raszkowie. Konkurs zakończył się losowaniem nagród rzeczowych w dniu 11 czerwca 2019 roku w obecności komisji konkursowej w składzie: Beata Lisiak i Renata Brajer. Do losowania przystąpiło 75 dzieci z klas I – VIII, którzy zgodnie z regulaminem konkursu systematycznie oszczędzali w roku szkolnym 2018/2019. Nagrody rzeczowe o wartości  1500,00 zł.  zostały ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Raszkowie.

                                               Gratulujemy!!!                                                                                                                                                                    Opiekun SKO : Renata Brajer

 

.

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_