Próbny sprawdzian uczniów klas szóstych

W czwartek 58 uczniów naszej szkoły przystąpiło  do próbnego sprawdzianu  szóstoklasisty z wydawnictwem OPERON i Gazetą Wyborczą.Próbny sprawdzian rozpoczął się o godz.  9:00 i trwał godzinę. Test szóstoklasisty sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów z języka polskiego, matematyki, historii oraz nauk przyrodniczych. Pierwsza część sprawdzianu to pytania, na które należało odpowiedzieć na podstawie tekstów źródłowych. Po nich nastąpiły pytania z matematyki. Pod koniec sprawdzianu szóstoklasiści musieli  napisać dłuższą formę wypowiedzi.

Próbny sprawdzian nie będzie miał wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum.

Trzymamy mocno kciuki za wyniki naszych podopiecznych!!!

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_