Projekt ,,eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”

Szkoła Podstawowa im A. Fiedlera w Raszkowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ,,eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” Partnerami projektu są: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej.

 Celem projektu jest wdrożenie w 226 szkołach podstawowych Wielkopolski (po jednej szkole z każdej gminy) programów rozwojowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podczas zajęć pozalekcyjnych uczniowie realizują projekty edukacyjne, których celem jest odnalezienie najciekawszych i najwybitniejszych mieszkańców gminy.

 Noty biograficzne, zdjęcia, filmy i wywiady opisujące ponad 1800 najwybitniejszych Wielkopolan stworzą Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan.

 Projekt jest interdyscyplinarną przygodą, która połączy przedmioty szkolne z kompetencjami interpersonalnymi dziecka. Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan da uczniom i nauczycielom poczucie, że biorą udział w budowaniu doskonałego narzędzia promocji regionu.

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_