Sprawdzian szóstoklasistów

 

Punktualnie o godz. 9.00 szóstoklasiści z całej Polski przystąpili do swojego pierwszego poważnego egzaminu w życiu. Wśród piszących znalazło się także 63 uczniów naszej szkoły.     Sprawdzian szóstoklasisty jest obowiązkowy dla każdego ucznia opuszczającego mury podstawówki, a uczestnictwo w nim stanowi jeden z warunków ukończenia szkoły. Poprzez zadania zamieszczone w zestawie sprawdzany będzie poziom opanowania wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych, będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej, są to: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce.

     Prace szóstoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Wyniki testu poznamy w maju.

     Tegoroczny sprawdzian przeprowadzono według formuły obowiązującej od 2002 r. po raz ostatni. Od 2015 roku sprawdzian obejmować będzie wiadomości i umiejętności z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Dzisiaj do próbnego sprawdzianu przystąpili uczniowie klas piątych, którzy pisali prace z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Prace uczniów klas piątych sprawdzają nauczyciele uczący w naszej szkole.

Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip