SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

5 kwietnia 2016 roku 66 uczniów klas szóstych przystąpiło do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową. Sprawdzian składał się z dwóch części, w pierwszej części uczniowie zmierzyli się z zadaniami z języka polskiego i matematyki, na ich rozwiązanie uczniowie mieli 80 minut. Druga część sprawdzianu była krótsza, w czasie 45 minut została sprawdzona wiedza z języka obcego, w naszej szkole był to język angielski.

Podział sprawdzianu na części niesie ze sobą także inne konsekwencje.

Po pierwsze, różnicuje rodzaj zadań, z którymi zmierzyli się uczniowie. W pierwszej części były to zarówno pytania otwarte (2-4 z każdego przedmiotu), jak i zamknięte (8-12 z każdego przedmiotu), w drugiej – tylko zamknięte (35-45 zadań z jednego języka).

Po drugie, w dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o uzyskanych wynikach. Będą to cztery informacje, wyrażone w procentach: wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki) i wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).

Na kilka minut przed rozpoczęciem sprawdzianu wszyscy piszący spotkali się z dyrekcją szkoły i członkami poszczególnych komisji. Naszym uczniom życzyliśmy połamania piór oraz satysfakcji z napisania sprawdzianu.

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip