Stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków dla uzdolnionych uczniów

Uzdolnieni uczniowie pobierający naukę w szkołach na terenie Gminy i Miasta Raszków bez względu na miejsce zamieszkania mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków na rok szkolny 2018/2019.

 Kto może ubiegać się o stypendium?

 Do ubiegania się o stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków uprawnieni są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniowie klas gimnazjalnych pobierający naukę w szkołach na terenie Gminy i Miasta Raszków bez względu na miejsce zamieszkania, którzy w roku szkolnym 2018/2019 w wyniku klasyfikacji rocznej

osiągnęli średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych minimum:

 1) w szkole podstawowej w klasach IV-VI       -  5,60

 2) w szkole podstawowej w klasach VII-VIII, w klasach gimnazjalnych    – 5,30

 

 Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

 Wnioski  o przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków należy składać  w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Raszków do 30 lipca 2019 roku.

 

Kto może złożyć wniosek?

 Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków może złożyć:

- dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców ucznia

lub

- rodzice.

 W jakiej wysokości i w jakiej formie przyznaje się stypendium?

 Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków jest przyznawane w formie świadczenia pieniężnego i wypłacane raz w roku szkolnym.

Wysokość stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków wynosi:

1)  dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej     - 500,00 złotych

 2) dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej, uczniów klas gimnazjalnych

- 800,00 złotych.

 Kto przyznaje stypendium?

 - Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Raszków.

- Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

- Przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków uzależnione jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy i Miasta Raszków na dany rok kalendarzowy.

Jakie wnioski nie będą rozpatrywane?

 Nie będą rozpatrywane:

- wnioski niekompletne,

- wnioski złożone po terminie.

  Do pobrania:

  • Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wpierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.
  • Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom.
  • Wniosek o przyznanie stypendium

Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków 20.03.2019.

Uchwała

Załącznik do uchwały

Załącznik do uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Uchwała

Uchwała

 

Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip