Szkolna Izba Regionalna

„Każdy dzień jest podróżą przez historię

W roku 1993, podczas trwania przygotowań do 550 – lecia miasta Raszkowa, pani Teresa Musiał, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Raszkowie, wyszła z inicjatywą stworzenia  izby regionalnej w naszej szkole. Dzięki wsparciu dyrekcji, nauczycieli, uczniów, rodziców i ofiarodawców udało się  zgromadzić wiele ciekawych eksponatów. Izba urządzona została na szkolnym korytarzu a jej otwarcie nastąpiło w 1994 roku. Stało się miejscem lekcji historii: tam nasze dzieci uczyły się szacunku do  tradycji, do swojej „małej ojczyzny”.

Udostępniana była też wszystkim zainteresowanym mieszkańcom ziemi raszkowskiej, wszystkim, którzy odwiedzali naszą szkołę i byli do niej zapraszani.

W 1999 roku wskutek reorganizacji szkoły, związanej z reformą oświaty, izba przekształcona została w salę lekcyjną. Dzięki życzliwości księdza proboszcza Bolesława Nowaka – który udostępnił dla  eksponatów pomieszczenia byłej salki katechetycznej , jesienią 2001 roku nasza izba pamiątek regionalnych znowu zaistniała. W przygotowaniu nowej izby pamiątek regionalnych wielkim zaangażowaniem wykazały się nauczycielki Szkoły Podstawowej w Raszkowie, panie Teresa Musiał, Ewa Wojtczak, Barbara Dering i Ewa Tomalak.

Rok 2016 to kolejna zmiana w historii istnienia izby, wszystkie zgromadzone pamiątki znalazły miejsce w pracowni historycznej Szkoły Podstawowej w Raszkowie.                        W poniedziałek, 29 lutego, nastąpiło uroczyste otwarcie Szkolnej Izby Regionalnej, w którym uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Raszków pan Piotr Rokicki, radna powiatu ostrowskiego pani Maria Tomaszewska, przewodnicząca Komisji Oświaty pani Eugenia Przygoda, przewodnicząca Rady Rodziców pani Iwona Żukowska, Dyrekcja Szkoły panie Aleksandra Krawczyk i Alicja Duczmal, członkinie Zespołu Ludowego „Głogowianie”, uczniowie, rodzice i nauczyciele. Rolę gospodyni spotkania pełniła pani Mariola Janiak, nauczycielka języka polskiego i historii, która przedstawiła krótką prezentację multimedialną na temat historii powstania izby. Usłyszeliśmy, że dzięki Szkolnej Izbie Regionalnej Izbie popularyzujemy i przybliżamy historię naszych przodków, gromadzimy pamiątki  związane z regionem  i chronimy je przed zniszczeniem, nauczyciele mają możliwość przeprowadzania lekcji muzealnych, uczniowie odczuwają więzi emocjonalne  z regionem i jego mieszkańcami oraz poznajemy gwarę swojego regionu.

 Uczniowie z klasy Vc przedstawili krótki program artystyczny, posługując się gwarą południowej Wielkopolski. Zaproszeni goście mieli możliwość zobaczenia i podziwiania eksponatów nowej Izby Regionalnej. Na wszystkich zebranych czekał poczęstunek, składający się z potraw regionalnych: pyry w mundurkach z gziką, ser smażony, chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem oraz pyszny placek drożdżowy.

„Gdy podajom pyry z gzikom,

Aż ze smaki slyp przymykom.

Jak so wpucne trzy talyrze

i na koniec je wyliże,

jak so poluzuje pory,

to do drzymki jestem skory”

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_