Szkolna olimpiada sportowa w klasach O-III

Żyjemy w epoce gwałtownych przemian, których tempo jest wielokrotnie szybsze niż przed laty. Różnice w stylu życia następujących po sobie pokoleń są coraz większe. Rozwój cywilizacji, obok ogromnego rozwoju nauki i zaspakajania stale rosnących potrzeb ludzkości, niesie za sobą także wiele ujemnych skutków takich jak ograniczenie i niszczenie naturalnego środowiska człowieka, obniżenie jego aktywności ruchowej, szerzenie się chorób współczesnej cywilizacji, głownie nerwic i chorób układu krążenia.

Sport jest jedną z podstawowych aktywności życiowych człowieka, która może zapobiec jego fizycznej i psychicznej degradacji. Zajęcia sportowe mają korzystny wpływ na wszechstronny rozwój organizmu młodego człowieka. Ludzie ćwiczący mają zdecydowaną przewagę nad nie ćwiczącymi.

Uroczyste otwarcie hali sportowo – widowiskowej odbyło się na początku stycznia, teraz na prośbę pani dyrektor Aleksandry Krawczyk zorganizowano sportową olimpiadę dla najmłodszych uczniów naszej szkoły.  Ten dzień był wyjątkowy. Wszystkie klasy i dzieci przedszkolne rywalizowały ze sobą w różnych dyscyplinach: zawody z piłką, obręczą, z woreczkami, różne zabawy i gry zespołowe, zabawy z chustą Klanza.

Uczniowie czynnie uczestniczyli w rozgrywkach, pokonywali trudności, zgodnie współpracowali, wykonywali postawione zadania, odczuwali radość ze swoich osiągnięć i umiejętności, zrozumieli znaczenie sportu dla zdrowia.
Za organizację i koordynowanie szkolnej olimpiady sportowej odpowiedzialna była pani Iwona Bartczak, której pomagał pan Sławomir Krawczyk odbywający praktykę studencką w naszej szkole.

 

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_