„Naród bez pamięci przestaje istnieć…”

W piątek 15 kwietnia w godzinach popołudniowych w hali widowiskowo – sportowej odbyło się uroczyste przedstawienie z okazji upamiętnienia 1050 – lecia chrztu Polski. Widowisko zostało przygotowane przez społeczność Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie, Chór „Towarzystwa Śpiewu w Raszkowie” i Zespół Effascinato.

Pani dyrektor Alicja Duczmal powitała zaproszonych gości, a następnie zaprosiła wszystkich zebranych w odległe czasy średniowiecza. Na scenie pojawili się pierwsi aktorzy, dzieci, które chciały dowiedzieć się czegoś o czasach Mieszka I. Przewodnikiem dzieci był kronikarz, który w bardzo ciekawy i przystępny sposób przedstawił dawne dzieje dynastii wczesnopiastowskiej. W kolejnych scenach mogliśmy zobaczyć Mieszka I, jego wojów, księżniczkę Dobrawę ze swoimi damami dworu ,księcia czeskiego Bolesława i słowiański taniec „Noc Kupały”. Piękne stroje, nawiązujące do czasów średniowiecza, teatralna scenografia i rekwizyty wymownie współgrały z młodymi aktorami. Dopełnieniem przedstawienia były występy zespołu muzyki dawnej Effascinato i Chóru Towarzystwa Śpiewu w Raszkowie, który wykonał pieśni: Bogurodzica, Gaude Mater Polonia, Gdzie chrzest, Ojczyzną moją jest Bóg i Boże, coś Polskę. Inscenizacja słowno – muzyczna wzbogacona była o prezentację multimedialną, w której wykorzystano fragmenty filmu „Gniazdo”. Z czasów średniowiecza do współczesności przeniósł nas Adam Mielcarek , uczeń klasy 5c, recytując wiersz księdza kanonika Bolesława Nowaka „ Minęło 1050 lat”.
Po części artystycznej głos zabrała wicedyrektor szkoły, pani Małgorzata Hajdziony, która w kilku słowach przedstawiła ogromną rolę religii chrześcijańskiej w dziejach polskiego państwa i narodu. W swoim przemówieniu nawiązała też do słów Jana Pawła II, patrona ziemi raszkowskiej „Dzieje ojczyzny tworzone są przez każdego jej syna i każdą córkę od tysiąca lat, choćby to był człowiek bezimienny, nieznany…”

Dziękujemy:
• uczniom naszej szkoły, którzy wzięli udział w przedstawieniu, byli to: Jędrzej Wicenciak, Oliwia Jurek, Maksym Bieniek, Kacper Kasałka, Anna Izydorek, Zuzanna Wojciechowska, Szymon Łączny, Michał Błaszczyk, Michał Szczęsny, Agnieszka Stefańska, Adam Mielcarek, Agnieszak Sójka, Marta Gruszczyńska, Patrycja Cieluch i Marta Kraszkiewicz,
• pani Urszuli Mróz – autorce scenariusza przedstawienia,
• księdzu Kanonikowi Bolesławowi Nowakowi za uwznioślenie naszej inscenizacji poezją,
• Chórowi „Towarzystwa Śpiewu w Raszkowie” pod dyrekcją pana Jerzego Wojtaszka oraz panu Łukaszowi Naczke i zespołowi Effascinato za wzbogacenie uroczystości muzyką i śpiewem,
• paniom Marioli Janiak i Dorocie Mielcarek za przygotowanie spektaklu,
• paniom Dorocie Gidaszewskiej – Burkietowicz i Alinie Stefańskiej za wykonanie dekoracji,
• panu Bartoszowi Grześkowi za nagłośnienie,
• panu Karolowi Marciszewskiemu za obsługę sprzętu technicznego,
• nauczycielom, pracownikom obsługi i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania naszej uroczystości.
• Miejsko – Gminnemu Domowi Kultury w Raszkowie za użyczenie strojów,
• oraz wszystkim zaproszonym i przybyłym na naszą uroczystość gościom.

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip