Uroczystość zakończenia szkoły przez uczniów klas 6

I oto nadszedł dzień pożegnania…Uczniowie klas szóstych opuścili mury naszej szkoły. W obecności rodziców oraz zaproszonych gości pani dyrektor Aleksandra Krawczyk razem z wychowawcami wręczyła 62 uczniom świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej w Raszkowie. 24 z nich uzyskało średnią powyżej 4,75 i otrzymało świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Najlepszym sportowcom wręczono puchary. Wszyscy uczniowie za swoją pracę w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych otrzymali dyplomy i podziękowania. Po części oficjalnej absolwenci zaprezentowali program artystyczny, po którym wszyscy udali się na poczęstunek.

Wszystkim naszym byłym uczniom życzymy powodzenia w innych szkołach,

by nadal mogli rozwijać swe zainteresowania i spełniać swoje marzenia.

Świat stoi przed Wami otworem…

 

 

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_